TerraWise – Maanviisas

  • Perustettiin 2015.
  • Yritykseen on fuusioitu seitsemän alansa huippuyritystä.
  • Liikevaihto on yli 100 miljoonaa euroa.
  • Konserni työllistää ympärivuotisesti yli 300 henkilöä.
  • Toimii Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa.

TerraWise on infrarakentamiseen, ympäristö- ja viherrakentamiseen sekä erikoislouhintaan eli asumiskeskuksissa ja kaupunkialueilla tehtävään louhintaan erikoistunut konserni. Kesäkauden lähestyessä erityisesti ympäristö- ja viherrakentamisen osaajille sekä kivityöntekijöille on kysyntää. Siksi myös TerraWise hakee kausityöntekijöitä jo nyt.

– Työllistymisnäkymät ovat hyvät, ja ala tarjoaa monipuolisia ja vaihtelevia tehtäviä, HR-päällikkö Jonna Uotila kertoo.

– Infra-alasta ei kuitenkaan viestitä tarpeeksi, mikä on yksi syy jopa pulaan työntekijöistä. Koen, että markkinointiin olisi syytä panostaa enemmän. Esimerkiksi yhteistyö alan oppilaitosten kanssa sekä kesätyön ja harjoittelupaikkojen tarjoaminen ovat tärkeitä ja parhaita keinoja markkinoida alaa, hän sanoo.

Vetovoimaa alalle tuo korkean teknologian kehitys esimerkiksi koneohjauslaitteissa. Digitalisaatio ei maarakennusalalla korvaa ihmisen tekemää työtä, vaan se on apuväline.

– Työt eivät infra-alalla lopu ja henkilökuntaa tarvitaan koko ajan, Uotila painottaa.

 

Hyville osaajille on syytä avata urapolku

TerraWisen jokaisessa toimintayksikössä vaaditaan erikoisosaamista. Perusammattiosaamisen lisäksi digitaalisuuden kehitys tuo alalle uusia osaamisvaatimuksia, joihin työnantajan täytyy vastata järjestämällä työntekijöilleen oikea-aikaista koulutusta. Työvälineistö kehittyy alalla nopeasti eikä niiden laadusta voi tinkiä, siksi osaamisenkin pitää vastata laitteiston laatuvaatimuksia.

Yksi parhaista TerraWisen houkuttelevuustekijöistä työnantajamarkkinoilla on eittämättä se, että yritys panostaa henkilöstön osaamiseen ja tukee työntekijöidensä etenemistä.

– Kun työnantaja näkee potentiaalia työntekijöissään, heille voidaan tarjota enemmän vastuuta ja mahdollisuuksia edetä omassa tehtävässään, vahvistaa Uotila ja kertoo esimerkin työmaalla vastuullisesti muutaman vuoden työskentelevästä rakennusmiehestä, joka osoittautuu esimiehensä mukaan sopivaksi “työmaan kympiksi” eli nokkamieheksi.

– Tällöin teemme toiseen työnkuvaan siirtymistä tukevan suunnitelman työharjoittelusta, ja samalla hän suorittaa rakennusalan erikoisammattitutkinnon, ja saa koulutusta myös esimiestyöskentelyyn.

 

Oppisopimus on hyvä väylä tulla alalle

Kesäkautta varten etsitään jo nyt erityisesti ympäristö- ja viherrakentamisen osaajia sekä kivityöntekijöitä. Kesätyöläisten on myös mahdollista jatkaa työsuhdettaan TerraWisen palveluksessa ilman koulutustakin.

– Tällöin he pääsevät tutustumaan alaan avustavien työtehtävien kautta ja kiinnostuksen mukaan laadimme yhdessä oppisopimuspolun, kertoo ympäristö- ja viherrakentamisen liiketoiminnan työpäällikkönä työskentelevä rakennusinsinööri (AMK) Tommi Blomberg.

Hänen kokemuksensa mukaan oppisopimus on hyvä väylä tulla alalle ja TerraWiseen töihin.

– Meillä on paljon osaavia huippuammattilaisia, jotka alun perin tulivat yritykseen ilman virallista pätevyyttä oppisopimuksella. Osa heistä suorittaa vielä oppisopimuksella suoritetun perustutkinnon jälkeen alan ammattitutkinnon tai jopa erikoisammattitutkinnon, hän sanoo.

– Myös oma vastuualueeni on laajentunut konsernin myötä. Kiinnostuneena katson, mihin oma urapolkuni vie, Blomberg kertoo.

Lisää tietoa: terrawise.fi