Peruskoulujen uudistettu opetussuunnitelma muuttaa koulutiloihin kohdistuvia tarpeita. Perinteisistä luokkahuoneista siirrytään avoimiin ja muunneltaviin oppimisympäristöihin, jotka tukevat opetussuunnitelman tutkivan oppimisen ja yhteisöllisyyden lisäämisen tavoitteita. NCC tuo kokeneena rakentajana koulujen uudistamishankkeeseen lisäarvoa jo suunnitteluvaiheessa.

– Pitkä kokemuksemme kouluhankkeista varmistaa sen, että osaamme kartoittaa tilaajan ja käyttäjäkunnan tarpeet ja huolehtia siitä, että niihin kohdistuvat päätökset saadaan tehtyä oikeaan aikaan. Kun toimintaympäristö on meille tuttu, vuoropuhelun käyminen eri sidosryhmien kanssa helpottuu, toimialajohtaja Kati Tauriainen NCC:ltä sanoo.

Hyvinvointia lisäävä ja oppimista edistävä kouluympäristö rakentuu avoimella vuorovaikutuksella ja pitkäkestoisella sitoutumisella.

– Sen sijaan, että keskittyisimme vain itse rakennukseen ja sen teknisiin ratkaisuihin, suunnittelemme tiloja palvelemaan opetustoimintaa ja rakennuksen elinkaaren aikaista muuta käyttöä. Tämä onnistuu vain yhteistyössä käyttäjien kanssa, Tauriainen painottaa.

Yhteistoimintamalli edesauttaa osapuolten välistä yhteistyötä.

– Allianssihankkeissa toimijoilla on osaamisen lisäksi yleensä myös aito halu tehdä asioita yhdessä. Parhaimmillaan allianssihankkeiden sopimusmalli parantaa vuorovaikutusta ja luo positiivisia riippuvuussuhteita, Tauriainen sanoo.

 

Tietomallinnus tukee osallistumista

NCC hyödyntää tietomalleja tukemaan vuorovaikutteista työskentelytapaa.

– VDC eli virtual design and construction on osoittautunut tehokkaaksi työkaluksi. Sen avulla vaihtoehtoja voidaan hankkeen eri vaiheissa havainnollistaa käyttäjille, jotta vuoropuhelua saadaan aikaiseksi, Tauriainen kiittelee.

Digitaaliset työkalut ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia myös oppilaiden ja vanhempien osallistamiseen.

– Esimerkiksi Vantaan Rajatorpan koululla järjestettiin maaliskuun alussa yleisötapahtuma, jossa oppilaat pääsivät tutustumaan virtuaalitodellisuudessa uuteen kouluun jo paljon ennen kuin rakentamista on aloitettu.

– Osallisuus suunnitteluun lisää sitoutumista ja tyytyväisyyttä uusiin tiloihin ja motivoi pitämään yhteisestä ympäristöstä hyvää huolta, Tauriainen tietää.

 

Elinkaarimalli pitää koulun terveenä

NCC:llä on vahva kokemus elinkaarimallilla toteutetuista hankkeista, joissa se suunnittelun ja rakentamisen lisäksi ottaa vastuun kiinteistön huollosta ja ylläpitämisestä sovitun palvelujakson ajan.

– Koulujen sisäilmahaasteiden taustalla yksi yhteinen nimittäjä on kokonaisuuden hallinnan pettäminen. Kun kiinteistöön kohdistuva tekeminen ja sitä kautta myös vastuu on sirpaloitunut, käy helposti niin, ettei kukaan huolehdi kokonaisuudesta. Toinen syy nykyisten ongelmien taustalla on vääränlainen käyttö ja puutteet käytön aikaisessa kunnossapidossa. Elinkaarimalli mahdollistaa epäkohtiin puuttumisen, ennen kuin ongelmia ehtii syntyä, Tauriainen kuvailee.

Rakennuksen kunnossapidon lisäksi NCC on mukana edistämässä ilmiöpohjaista oppimista.

– Digitalisaatio mahdollistaa kiinteistöstä kerättävän tiedon hyödyntämisen useisiin käyttötarkoituksiin. Olemme kehittäneet yhteistyössä Tyrnävän Rantaroustin koulun opettajakunnan kanssa Myschool-palvelun, jossa opettajat voivat opettaa lapsia tiedon avulla, joka on alun perin kerätty kiinteistön huoltoa ja ylläpitoa varten.

– Palvelun avulla edistetään modernin oppimiskäsityksen mukaisesti oppilaiden ymmärrystä todellisuudesta, esimerkiksi energiankäytöstä tai veden kulutuksesta, Tauriainen päättää.

 

Lue lisää: ncc.fi