Suomalaisittain erityisen huomionarvoista on se, että Helsingin kaupunki rohkaisee Kalasataman alueella rakentamiskokeiluihin. Tavoitteena on luoda kaikkina vuorokaudenaikoina elävä ja asukkaiden erilaiset tarpeet huomioiva kokonaisuus.

Tällä hetkellä alueen merkittävimmät rakennuskohteet ovat uuden hyvinvointi- ja terveyskeskuksen, koulun sekä kauppakeskuksen rakennustyöt. Alueella asuu nyt 2000 asukasta, mutta kokonaan valmistuttuaan asukasmäärä on 20 000 vuonna 2030. Alueesta tulee Suomen tiiveimmin asuttu, mutta tilaa elämälle saadaan esimerkiksi rakentamalla useita korkeita asuinrakennuksia.

Innovatiivisuudelle tilaa hengittää

Fiksu Kalastama projektin ohjelmapäällikkö Veera Mustonen Forum Viriumista kertoo, että Kalastamassa haetaan ideoita hyvinkin perinteisestä poikkeavilla tavoilla. Esimerkiksi ryhmärakentajille on annettu mahdollisuus suunnitella tavallisesta asuntotuotannosta poikkeavia kerrostaloja. Senioriasunnoissa esimerkiksi on panostettu tavallista enemmän yhteisiin tiloihin ja rakennettu vierailuhuoneita esimerkiksi sukulaisten yöpymistä varten.

Yhteisöllisyydelle on luotu mahdollisuuksia suunnittelemalla yhteisiä olohuonetiloja ja yhteiskeittiöitä. Ryhmärakentajat toteuttavat tarpeittensa mukaisia yksilöllisiä ratkaisuja, mikä lisää alueen monimuotoisuutta ja luo pohjaa monipuoliselle palveluverkolle.

Alueen kokeileva kulttuuri näkyy myös siinä, että alueen rakentamisvaiheessa tarjotaan palveluita joustavilla toimintatavoilla. Posti on rakentanut Smartpost ratkaisuja taloyhtiöiden tiloihin ja täksi kesäksi avautuu laivakonteista koottu tilapäinen ”kauppakeskus”. Konttien käyttöä kokeiltiin jo viime vuonna, kun Helsingin kaupunki tarjosi kirjastopalveluita älykonteissa. PiggyBaggy start-up toteutti kontit energiaomavaraisiksi aurinkopaneelein ja sisäänpääsy tapahtui kirjastokortilla tai älypuhelimella.

Kaupunki ottaa uusia ideoita vastaan

Kalastaman kaduille ja jätehuoltoon haetaan fiksuja ratkaisuja. Jätteet kerätään putkia pitkin maan alla olevaan keskukseen, josta ne toimitetaan lajiteltuina jatkokäsittelyyn. Roska-autoja, eikä toivottavasti paljon muutakaan autoliikennettä, tulla Kalasataman alueella näkemään. Alueen kulkuyhteydet rakennetaan pitkälti kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen varaan. Silti yksityisautoiluakaan ei nähdä yksinomaan pahana. Kaikkiin autotalleihin ja kadunvarsille tulee esimerkiksi latauspisteitä sähköautoille. Setlementtiasunnot on jo vienyt ratkaisun astetta pidemmälle, tarjoamalla sähköautoja vuokralaistensa käyttöön 7 € tuntihinnalla.

Fiksu Kalasatama -ohjelma tukee palveluntarjoajia kokeilemaan ja kehittämään uudenlaisia digitaalisuutta hyödyntäviä palveluita Kalasataman alueella. Myös rakennuttajille alue tarjoaa mahdollisuuksia. Alueen tonteista yli 70 % luovutetaan vasta seuraavan vuosikymmenen kuluessa, joten tilaa innovatiiviselle ratkaisuille riittää.