Monelle oma asunto on koko elämän suurin investointi – jokaisen osakkaan tulisi olla kiinnostunut omaisuutensa arvon säilymisestä.

Kaikissa taloyhtiöissä ei ole rakennusalan ammattilaisia hallituksessa, eivätkä kaikki isännöitsijät ehdi välttämättä perehtymään jokaisen taloyhtiön erityispiirteisiin tai asukkaiden toiveisiin. Yhtiöillä ei myöskään ole aina kovin selkeää pitkän tähtäimen kunnossapito- ja kehitysstrategiaa. Toimialajohtaja Samppa Lappalainen Optiplan Oy:ltä muistuttaa, että mikäli riittävää osaamista, paneutumista ja kokonaisvisiota ei löydy taloyhtiön omista riveistä, kannattaa taloyhtiön etsiä projektipäällikkö, joka vie tulevan hankkeen alusta loppuun ymmärtäen myös taloyhtiön tulevaisuuden kokonaisuutena.

- Pidän allianssimalleja, tavoitehintaista projektinjohtourakkaa ja rakennusliikkeen kanssa yhteistyössä tehtävää suunnittele ja toteuta -mallia perinteistä ”kaiken kilpailuttamista” parempina lopputuloksen kannalta. Kun suunnittelija ja toteuttaja yhdessä koettavat löytää laadultaan hyviä ja budjettiraamiin istuvia kustannustehokkaita ratkaisuja, saadaan paras mahdollinen lopputulos.

Taloyhtiön voi olla luontevinta lähteä liikkeelle oman isännöitsijänsä kautta, sillä heillä on usein paras käsitys hyvämaineisista suunnittelutoimistoista ja projektipäälliköistä.

 

Uudet menetelmät lyhentävät remonttiaikaa

Markkinoille on tullut useita erilaisia uusia menetelmiä, jotka parhaassa tapauksessa lyhentävät remontin läpiviemisaikaa. Menetelmät eivät kuitenkaan sovellu jokaiseen taloon –Lappalaisen mukaan varmin tapa pitää aikataulu kurissa on käyttää luotettavaa urakoitsijaa, jolla varmuudella on kokemus, tieto ja resurssit kulloisenkin kohteen aikataulun pitämiseen.

Niin sanottu ryhmäkorjaus on menetelmä, jossa parhaimmillaan saadaan kohennettua isojen alueiden ilmettä ja koko alueen arvostus, turvallisuus ja viihtyisyys nousevat.

- Ryhmäkorjaushankkeen suunnitteluvaiheessa voidaan saada merkittäviä, jopa 25 % säästöjä saman suunnittelijatiimin tehdessä suunnitelmat kerralla kaikille taloyhtiöille. Erityisesti tämä korostuu 60- ja 70-luvuilla rakennetuilla alueilla, joilla julkisivujen ja talotekniikan käyttöikä tulee päähänsä kortteleittain samoihin aikoihin, Lappalainen sanoo.

- Toteutusvaiheessa hankkeesta saadaan kiinnostumaan isompia toimijoita, joiden on mahdollista tarkistaa hinnoitteluaan kun rakennettavan määrä kasvaa. Työmaan pyörittämisen kulut voidaan jakaa useamman yhtiön kesken, on esimerkiksi edullisempaa tilata 500 wc-istuinta kuin 50.

Myös ryhmäkorjauksissa on oleellista löytää hankkeelle määrätietoinen projektin vetäjä, joka pystyy pitämään useamman taloyhtiön hallitusten fokuksen yhtenäisenä ja samaan tavoitteeseen pyrkivänä. Synergiaedut voivat myös kadota, jos yhtenäisten päätösten tekeminen ei suju tai jos yhtiöt haluavat yhteisen päämäärän sijasta sooloilla omaa tietään. Ryhmärakentamisessa on paljon potentiaalia, ja korjausbuumin kiristyessä isoilla ryhmittymillä on mahdollisuudet saada parhaat toimijat sekä suunnittelu- että toteutuspuolelle.