Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos teetti viime vuonna tutkimuksen, jossa selvitettiin suomalaisten koulujen sisäilman laatua. Tulokset ovat huolestuttavia.

– Koulujen sisäilman laatu ja oppiminen –tutkimuksen perusteella tämän päivän kouluympäristö ei anna kaikille oppilaille tasa-arvoisia työskentelymahdollisuuksia, vaan erot olosuhteissa näkyvät sekä oppimistuloksissa että oppilaiden oireissa ja poissaoloissa. Tutkimustulosten perusteella esimerkiksi riittämättömällä ilmanvaihdolla on selkeä yhteys huonompiin koetuloksiin matematiikassa, toimitusjohtaja Niklas Skogster Genano Oy:ltä kertoo.

Epäpuhdas sisäilma aiheuttaa muun muassa väsymystä, päänsärkyä, ihottumaa sekä hankalasti tunnistettavissa olevia neurologisia oireita.

– Lapsen sairastelun ja oireilun yhteys koulun sisäilmaan ei ole aina selvä, sillä vanhemmat viettävät usein ongelmarakennuksessa päivittäin vain pienen hetken, eikä lapsi osaa itse liittää oireita tiettyyn huonetilaan. Usein selkeä merkki sisäilmaan liittyvästä oireilusta muutoin terveellä lapsella on poikkeuksellisen usein puhkeava infektiotauti ja ihottuma, joka paranee lomakaudella ja pahenee lukukauden taas alettua. Pahimmillaan huono sisäilma aiheuttaa elinikäistä sairastumista, Skogster tietää.

 

Nanoluokan ilmanpuhdistus on kustannustehokas ratkaisu

Sisäilmassa on paljon ultrapieniä hiukkasia, joiden puhdistaminen onnistuu ainoastaan nanoluokan ilmanpuhdistimilla. Genanon puhdistimilla on saatu lupaavia tuloksia sairaissa koulurakennuksissa.

– Jopa vakavasti ongelmaisen koululuokan ilman voi puhdistaa tehokkailla nanoluokan ilmanpuhdistimilla. Esimerkiksi Espoon kaupunki on saanut näiden avulla vähennettyä huonon sisäilman vuoksi koettuja terveydellisiä oireita selvästi, jopa alle puhtaan vertailukoulun tason. Tärkeintä on, että ilmanpuhdistimet otetaan käyttöön heti kun oireita alkaa ilmetä, ja että niillä puhdistetaan kaikki tilat, joissa epäpuhtauksille altistutaan, Skogster kertoo.

Nanoluokan ilmanpuhdistimilla oppilaiden ja henkilöstön terveydestä huolehditaan kustannustehokkaasti.

– Koko koulun puhdistaminen Genano-ilmanpuhdistimilla on kustannuksiltaan vain noin kymmenesosa uusien parakkiväistötilojen kustannuksista, Skogster sanoo.