Nykyisen lämmönvaihtimen, teknisen tilan ja muun tekniikan käyttöikä oli päättymässä ja taloyhtiö halusi siirtyä edullisempaan, 100% päästöttömään uusiutuvaan energiaan. Perinteinen ratkaisu ei kuitenkaan länsimetron rajoitteiden puitteissa tullut kysymykseen. Taloyhtiössä toteutettiin samanaikaisesti yhteistyössä Firan kanssa mittava linjasaneeraus.

St1 löysi yhdessä asiakkaan konsulttiyhtiön Swecon kanssa ratkaisuksi syväkaivojen, lämpöpumppujen ja poistoilman lämmöntalteenoton yhdistelmän. Kohteeseen porattiin yhteensä 7,2 km 500-600 metrisiä syväkaivoja St1:n omalla syväporauskalustolla. Osa kaivoista porattiin vinosti metrotunnelin alle. Vinoporauksen, syväkaivojen ja LTO:n yhdistelmän ansiosta kaivokentän maanpäällinen pinta-ala kyettiin pienentämään kolmasosaan perinteiseen verrattuna. Lisäksi laitteiston hyötysuhde parantuu kallion lämpötilan noustessa noin 1,6 astetta 100 metriä kohden. Syväkaivojen korkeampi investointi kompensoituu elinkaaren aikana niiden tuottaman lämpimämmän keruunesteen tuoman hyötysuhteen paraneman johdosta. St1 on erikoistunut Otaniemen hankkeen myötä syväporausteknologiaan. Syväporauksella pystytään toteuttamaan maalämpö kohteisiin, joiden tontti on pieni tai tonttiin kohdistuu muita varaavia rasitteita, kuten Niittykummun tapauksessa metrotunneli.

LTO-laitteet ottavat poistoilman hukkalämmön talteen ja lämpöpumput hyödyntävät energian uudelleen lämmitykseen. Kesäkaudella hukkalämpö varastoidaan syväkaivoihin. Saneerauksen yhteydessä korvautuvat vanhat poistoilmapuhaltimet uusilla vähemmän sähköä kuluttavilla malleilla. Samalla saadaan ilmanvaihdon ohjaus liitettyä St1:n toimittamaan taloautomaatioon. LTO:n keruuputkisto tuodaan alas katolta sadevesikuiluja pitkin, jolloin suojellun kiinteistön ulkonäkö ei muutu. Ilmanvaihdon ja lämmityksen toimintaa mitataan ja säädetään jatkuvasti huoneistokohtaisen olosuhdemittauksen perusteella, joka parantaa asumismukavuutta. Olosuhdemittaukseen perustuvan ohjauksen ansiosta energiaa kulutetaan vähemmän ja esimerkiksi ylilämpimät huoneistot voidaan säätää sopivalle lämpötilalle.

Kohteeseen rakennettiin kokonaan uusi tekninen tila kiinteistön ulkopuolelle, jonne asennettiin neljä lämpöpumppua yhteisteholtaan 360 kW, varaajat sekä muu tekniikka. Jatkossa lämpöpumppujärjestelmällä tuotetaan kaikki tarvittava lämmitysenergia, jonka vuoksi kaukolämmöstä luovuttiin kokonaan.

Laitosta käytetään osana sähkön kysyntäjoustoa, jolloin sähkön käyttöä optimoidaan hintavaihtelun mukaan tai saadaan korvaus kun sähköä ei käytetä esim. siirtoverkon häiriötilanteissa. Olosuhdemittauksella varmistetaan, ettei sähkömarkkinoille osallistuminen vaikuta asumisolosuhteisiin.

 


Toimitusjohtaja Kristian Savela, porari Olli Jääskeläinen, työpäällikkö Pauli Pietikäinen, asennuspäällikkö Mika Sainio, energia-asiantuntija Henrik Karlsson ja tekninen johtaja Jani Lähdesmäki (Techlevel Oy) kokoontuivat työmaakokoukseen. Taustalla kaivurissa vastaava työnjohtaja Johan Helander.


 

Taloyhtiö säästää 10% investoimatta ja riskittömästi

St1 myy taloyhtiölle sen tarvitseman lämpöenergian noin 10% edullisemmin kuin aiemmin käytetty kaukolämpö. Taloyhtiön kulutukseen perustuen vuosisäästöksi tulee noin 10 000 € vuodessa. Säästöt alkavat heti järjestelmän käyttöönottopäivästä lukien. St1 elinkaarisopimuksessa taloyhtiö säästää 21 vuoden sopimuskautena yli 200 000 €, minkä aikana myös investointi tulee maksettua takaisin St1:lle. Taloyhtiön kokonaissäästö on siis yli 800 000 € ilman asiakkaan omaa investointia. St1 elinkaarikonseptin riskittömyyttä asiakkaalle lisää myös se, että St1 ylläpitää, huoltaa ja korjaa kustannuksellaan lämmitysjärjestelmän sopimukseen kuuluvana sekä maksaa järjestelmän ottaman sähköenergian.  

Laitoksen käyttämä sähkö on 100% uusiutuvasti tuotettua tuulivoimaa, jonka johdosta pääosin kivihiilellä tuotetusta kaukolämmöstä irtautuminen säästää vuosittain 262 tonnia CO2-päästöjä.