Etusivu » Korjausrakentaminen » Kiinteistöjen energiatehokkuudet tehdään jo rakentamisvaiheessa
Sponsoroitu

Marko Hjelt 

ISOVER Teknisten eristeiden aluemyyntipäällikkö, Saint-Gobain Finland Oy

Säästäminen rakennusaikaisissa kustannuksissa voi kasvattaa merkittävästi kiinteistön elinkaarikustannuksia.

– Tämä näkyy kaiken kokoisissa ja tyyppisissä kohteissa. Pääurakoitsijat sekä aliurakoitsijat kilpailutetaan tarkasti, ja he sitoutuvat sopimusten mukaisiin kustannuksiin töiden sekä materiaalien osalta. Kiinteistön ylläpitokustannukset jäävät siten kiinteistöistä riippuen yleensä kiinteistön käyttäjien ja omistajan kustannuksiksi tai elinkaarikohteissa kunnossapidosta vastaavan yrityksen kustannukseksi, kertoo aluemyyntipäällikkö Marko Hjelt, Saint-Gobain Finland Oy / ISOVER.

– Energiatehokkuuden kannalta tässä on se ongelma, että rakennusaikaisissa kustannuksissa, esimerkiksi materiaalien energiatehokkuuden osalta, valinnat eivät kohtaa parhaalla mahdollisella tavalla kiinteistön energian maksajaa. Monesti. kiinnitetään huomiota liikaa rakentamisen aikaisiin materiaalikustannuksiin. Lämmitykseen ja käyttöveteen käytettävän energian hinta nousee jatkuvasti, Hjelt jatkaa.

– Mitä energiatehokkaampia rakennuksia halutaan, sitä tärkeämpää on valita kohteeseen energiatehokkaammat ja kestävät materiaalit, kuten putki- ja ilmanvaihtoeristeet, sekä laadukas ja ammattitaitoinen asennus. Näin saadaan putkistojen- ja IV-kanavien lämpöhäviöt pienemmiksi sekä mahdolliset kondensoitumiset estettyä mahdollisimman tehokkaasti. Samalla parannetaan putkistojen äänieristävyyttä ja paloturvallisuutta. Eristyksellä on yllättävän paljon taloudellista merkitystä ja suhteellisen lyhyt takaisinmaksuaika.

Suurimmat lämpöhäviöt tulevat lämpimästä käyttövedestä

– Huolellisesti tehdyt LVI-suunnitelmat ovat alkuvaiheen tärkein asia kaikessa rakentamisessa niin uudis- kuin korjauskohteissakin. Putki- ja ilmanvaihtoeristyksissä putkilinjat on suunniteltava sekä toteutettava niin, että niihin pystytään asentamaan riittävät ja suunnitelmien mukaiset eristemateriaalit. Kun materiaalien asennukselle saadaan toteutettua riittävät tilat, säästetään aikaa ja työkustannuksia. Ja on tärkeää, että eristykset toteutetaan suunnitelluilla paksuuksilla ja tuotteilla energiatehokkuutta heikentämättä, Hjelt toteaa.

Energiatehokkaat ja oikein asennetut eristeet pitävät virtaavan veden lämpötilan määräysten mukaisena. Kondensoituminen on kylmävesi- ja jäähdytysputkissa tärkeä asia, ja siinä korostuu oikeiden materiaalien sekä oikean ammattitaitoisen asennuksen merkitys. Kylmien käyttövesiputkien veden lämpeneminen voi edesauttaa bakteerikasvustojen muodostumista. Lämpimän käyttöveden eristyksiin on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota, koska niissä lämpötila ja siten myös lämpöhäviöt  ovat koko vuoden ympäri samat. Suomessa on määritetty vähimmäislämpötilat kaikille putkistoille.

Ilmanvaihtokanavien eristysvaatimukset muodostuvat lämmön, kondenssin ja palovaatimusten mukaan. Tulo- ja poistoilmakanavien lämmöneristämisessä estetään kanavan sisällä liikkuvan ilman jäähtyminen talvella ja lämpeneminen kesällä. Ilmanvaihtokoneiden raitisilma- ja jäteilmakanavissa vaaditaan kondenssieristys. Lämpötilan erojen aiheuttamasta kosteudesta saattaa aiheutua vaurioita ja homeongelmia.

– Kiinteistöissä viemäriputkien äänitasojen pienentäminen on yleinen ja tärkeä, mutta haastava asia. Mineraalivilloilla eristäminen ei yleensä riitä vaatimusten mukaiseen äänitasoon. Jotta äänitaso saadaan vaatimusten tasolle, tarvitaan lisäksi kotelointi, jossa eristetty viemäriputki koteloidaan tai äänen esteeksi tehdään katto kaksinkertaisella kipsilevytyksellä, kertoo Hjelt.

Valitse käyttötarkoitukseen sopiva tuote

Markkinoilla olevien putkieristyskourujen ja muiden tuotteiden eristyskyvyssä, asennustekniikassa ja pinta-asennusten ulkonäössä on eroja. Suomessa yleiset laatuvaatimukset löytyvät TTRyl:stä ja siinä viitatuista LVI-korteista. Hyvä rakennustapa ja laadukkaat eristeet lisäävät asumismukavuutta ja kiinteistön terveellisyyttä. Säästyneet energiakustannukset ovat puhdasta rahan säästöä.

ISOVER tarjoaa kattavan aineistopankin ja eristämisen laskureiden lisäksi myös henkilökohtaista teknistä tukea.

– Vastaamme ilomielin niin kuluttajien kuin ammattilaistenkin soittoihin, Hjelt lupaa.

Lue lisää tehokkaista, turvallisista ja ympäristöystävällisistä talotekniikan eristeratkaisuista

ISOVER tarjoaa kaikkiin talotekniikan eristyskohteisiin sopivat lasi- ja mineraalivilla- sekä solukumieristeet

ISOVERin työkalupakki auttaa talotekniikan suunnittelijoita valitsemaan oikeat tuotteet.

Tuotenimistä ilmenee nopeasti tuotteen käyttöalue, paloluokka, tuotetyyppi sekä päällyste.

Saint-Gobain Akatemia tarjoaa ammattilaisille maksutonta täydennyskoulutusta.

Tilaa uutiskirje!

Pysy ajantasalla ajankohtaisimmista aiheista ja uusimmasta sisällöstä!

Next article