Etusivu » Korjausrakentaminen » Toimiva sisäilmakorjaus tehdään yhteistyössä
Sponsoroitu

Tiukentuneet rakennusmääräykset ovat nostaneet suunnittelijat paljon vartijoiksi.

– Suunnittelijoiden on nyt päivitettävä osaamistaan myös rakennusmateriaalien tietojen suhteen. Haastankin suunnittelijoita käymään läpi aineistoaan ja rohkeasti ottamaan selvää ajantasaisista tuotetiedoista. Materiaalivalmistajakumppanuuksia kannattaa ehdottomasti hyödyntää hankkeen aikana, suunnittelijapalvelupäällikkö Tanja Starck sanoo.

Sisäilmahankkeissa suunnittelijan, urakoitsijan ja materiaalivalmistajan tulisi tehdä yhä enemmän yhteistyötä. Kun materiaalivalmistajan tietoja osataan hyödyntää hankkeen alusta asti, varmistetaan oikeat toteutustavat sekä elinkaaritavoitteiden perusta hankkeen toteutukselle. Parhaaseen lopputulokseen päästään avoimella keskustelulla.

– Rakennuksen käyttöikää saadaan jatkettua, kun käytetään oikeita tuotteita oikealla tavalla. Ja kun rakennuksen sisäilma on hyvä, on huomattavasti mukavampi asua, työskennellä tai opiskella, jatkaa tuotepäällikkö Saana Leppänen.

Tuoteperheet tuovat turvallisuutta

Sisäilmahaasteet ovat erilaisia, jolloin on vaikeaa löytää yhtä ideaalista tuotetta kaikkiin ongelmiin. Rakenteita tiivistettäessä on tärkeää huomioida alustan soveltuvuus tiivistystyölle sekä osattava arvioida tarvittavat esityöt, kuten esimerkiksi tasoitukset ja esitäytöt ennen tiivistystuotteen käyttöä. Käyttämällä toistensa kanssa yhteensopivia tuotteita voi varmistua turvallisen tuoteperheen soveltuvuudesta rakenteeseen.

– Kaikki lähtee ongelman tunnistamisesta. Tässä suunnittelijan ja kartoittajan roolit ovat erittäin tärkeitä. Ratkaisu on erilainen korjaustarpeesta riippuen, onko rakenteissa haitta-aineita vai eivätkö ne ole riittävän tiiviitä, tuotekehityspäällikkö Mika Ronkainen sanoo.

Tuotteiden yhteensopivuutta tai soveltuvuutta valituille materiaaleille on vaikea määritellä pelkästään tuoteselosteiden perusteella, jos valmistaja ei ole tehnyt riittäviä testejä tai tuotevertailuja. Käyttämällä saman tuoteperheen materiaaleja voidaan varmistaa, että ne ovat keskenään yhteensopivia. Kiilto on rakentanut tuoteperhekokonaisuuden, jossa on testattu sekä tuotteet että liitoskohdat.

Meillä on laajaa kemian osaamista ja pitkä alan kokemus.

– Meillä on laajaa kemian osaamista ja pitkä alan kokemus. Tuotekehitys tietää, mihin materiaali pystyy ja uskaltaa antaa takeita, kunhan materiaali on oikein asennettu. Siksi olemme panostaneet niin suunnittelijoiden, urakoitsijoiden, asentajien kuin isännöijien ja valvojien koulutukseen. Haluamme mahdollistaa turvallisen toteutuksen, helpottaa suunnittelijan työtä ja keventää vastuuta. Tuomme oman materiaaliteknisen asiantuntemuksemme avuksi hankkeen eri vaiheissa, lupaa Saana Leppänen.

Suunnittelijat ovat isossa roolissa korjaushankkeen toteutustapoja valittaessa. Jos suunnittelijalla ei ole käytettävissään riittävästi tietoa, voidaan tehdä valintoja, jotka eivät ole elinkaariystävällisiä.

– kiilto.fi-sivuilta löydät dokumentteja ja työkaluja tuotteiden valintaan ja vertailuun. Meille saa aina soittaa tai meilata, jos on jotain kysyttävää. Kannattaa myös osallistua syksyn päivitettyihin koulutuksiin, Tanja Starck rohkaisee.

Toimivat rakenneratkaisut ja laadukas tuoteperhe sisäilmahankkeisiin:

Kiilto Airblock -tiivistystuotteet ja Kiilto A215 -massa tarjoavat ratkaisun ilmavuotojen ja radonin hallintaan. Tuotteet soveltuvat esimerkiksi läpivientien, pintojen tai rakenteiden liitosten tiivistystyöhön, kuten ikkuna- ja ovipieliin, seinän ja lattian tai katon liittymiin sekä seinä- tai kattopintojen tai palkistojen tiivistykseen.

Haitta-aineiden kapselointiin ja rakenteiden tiivistykseen on kehitetty Kiilto Block Sulkuaine sekä Kiilto Hydrablock Sulkuaine.

Myös lattiapäällysteiden asennukseen Kiillolta löytyy turvalliset ratkaisut. Käyttämällä Kiillon matala-alkalisia tasoitteita lattiaan ja seinään sekä emissiovapaata ja tasoitteisiin ja mattoihin yhteensopivaa liimaa mattoasennuksessa, voi varmistaa onnistuneen ja sisäilman kannalta varman lopputuloksen.

Turvallisia ja toimivia rakenneratkaisuja

Next article