Etusivu » Taloyhtiö » Siirtyminen pelkkiin etäkokouksiin vaatii yhtiöjärjestyksen muutoksen
Sponsoroitu

Marina Furuhjelm

asianajaja, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy

Taloyhtiö voi järjestää yhtiökokouksen etäkokouksena, valitsemassaan fyysisessä paikassa tai hybridinä.

– Hybridikokoukset mahdollistettiin jo vuoden 2010 asunto-osakeyhtiölaissa. Seuraava askel, joka vie digitaalisuutta yhden askelen eteenpäin, on todennäköisesti heinäkuussa voimaan tuleva asunto-osakeyhtiölain uudistus. Lakimuutoksen tavoitteena on helpottaa etäosallistumista, mutta jos yhtiökokous halutaan järjestää pelkästään etäkokouksena, se vaatii yhtiöjärjestyksen muutoksen, sanoo Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n asianajaja Marina Furuhjelm.

Suuriin yhtiöihin osakas-vähemmistölle on tulossa oikeuksia

Tällä hetkellä taloyhtiön hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen voi osallistua myös etänä, jollei yhtiöjärjestyksessä rajoiteta tai kielletä tällaisen kokouksen järjestämistä. Vasta tulevan muutoksen myötä yhtiökokoukset voivat olla kokonaan etäkokouksia ja tämä vaatii, että yhtiöjärjestyksessä on määrätty kokonaan etänä pidettävistä kokouksista.

Uutta on myös, että lakimuutoksen jälkeen suurissa eli vähintään 30 osakehuoneiston yhtiöissä kymmenen prosenttia osakkeista omistava vähemmistö voi vaatia, että kokoukset järjestetään vain etänä. Samansuuruinen osakevähemmistö voi myös vaatia mahdollisuutta osallistua kokoukseen kokouspaikalla.

Alle 30 huoneiston asuntoyhtiöt jäävät tältä osin lakimuutoksen ulkopuolelle, eli niissä osakasvähemmistölle ei ole annettu vastaavanlaisia erityisoikeuksia. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määritellä kokous järjestettäväksi lähi, etä- tai hybridikokouksena.

– Hybridikokoukset lisäävät osakkaiden mahdollisuuksia osallistua. Hybridikokouksella tarkoitetaan kokousta, mihin voi osallistua joko etänä tai paikan päällä. Mutta kun siirrytään sähköiseen maailmaan ei saa unohtaa heitä, jotka eivät osaa tai joita tekniikka ei kiinnosta. Kaikilla ei ole välttämättä edes tietokonetta. Ja kun puhutaan omasta asunnosta, on tärkeää, että jokainen pystyy vaikuttamaan ja osallistumaan taloyhtiön päätöksiin. Jokaisen yhtiön onkin päätettävä millainen taloyhtiö halutaan olla ja millaisia ovat sen osakkaat. Vaikka hallitus päättää kokouksen järjestämistavasta, tulisi yhtiön johdon tietää mitä osakkaat haluavat. Suuri vaikutus on myös sillä, millaisia asioita kokouksessa käsitellään ja onko tarkoitus päättää esimerkiksi isoista remonteista, Furuhjelm muistuttaa.

Taloyhtiön hallitus voi lakimuutoksen jälkeen päättää, että kokoukseen pitää ilmoittautua sitovasti sekä ilmoittaa osallistuuko kokouspaikalla vaiko etänä.

Etäkokoukset vaativat teknistä osaamista

Etäosallistumiseen liittyy paljon kysymyksiä. Jatkossa kokouksen osallistumiseen saatetaan esimerkiksi vaatia vahva tunnistautuminen pankkitunnuksilla. Kokousosallistuja vastaa itse siitä, että hänellä on riittävän hyvät yhteydet kokoukseen osallistumiseen. Jos kokouksen puheenjohtaja huomaa, että yhtiön tai kokoustilan yhteydet ovat niin huonot, että ne vaarantavat päätöksenteon, hän voi keskeyttää kokouksen. Silloin kokousta on jatkettava kymmenen arkipäivän kuluessa.

Kaipaatko apua taloyhtiön lakiasioihin?

Next article