Skip to main content
Etusivu » Infrastruktuuri » Kuluerästä energiansäästäjäksi: kolme tehokasta parannuskohdetta kiinteistönhallintaan
Sponsoroitu

Marko Koskinen

BMS Offer Manager
Schneider Electric

Kiinteistönhallintajärjestelmän merkitys on valtava rakennuksen energia- ja käyttökulujen suitsimisessa, joten modernisoinnissa ei kannata viivytellä. Missä järjestyksessä uudistukset kannattaa toteuttaa, ja miten rakennuksesta luotava digitaalinen energiakaksonen voi auttaa kiinteistönhallinnan optimoinnissa?

Sähkön hinnat ovat ampaisseet ylöspäin energiakriisin vaikutuksesta, mikä on korostanut tehokkaan kiinteistönhallintajärjestelmän merkitystä. Suurissa kiinteistöissä hallintajärjestelmä ja älykäs automaatio ovat arkea, mutta niistä on hyötyä myös pienissä ja keskisuurissa rakennuksissa.

Energian säästäminen on hyvä syy ajanmukaistaa kiinteistön ohjelmistoja ja järjestelmiä. Tässä on lisäksi kolme parannuskohdetta, joihin panostaminen parantaa kiinteistön käyttömukavuutta ja tuo pitkän aikavälin säästöjä.

1. Joustavuus

Hybridityöskentely on tullut monilla aloilla jäädäkseen: kiinteistönhallinnan tulisi olla joustavaa, jotta sitä voidaan mukauttaa käyttäjiensä tarpeisiin. Itse toimitilojen pitää olla muokattavissa, mutta lisäksi kiinteistönhallinta säästää energiaa, kun automatiikka säätää lämpöä ja ilmastointia esimerkiksi käyttöasteen, ihmismäärän ja ilmanlaadun perusteella.

2. Kyberturvallisuus

Kyberhyökkäykset ovat muodostuneet todelliseksi riesaksi vanhoille kiinteistönhallintajärjestelmille. Järjestelmää modernisoidessa kyberturvallisuus on syytä huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Kun uudistustyö perustuu uusimpiin standardeihin ja alan parhaisiin käytäntöihin, ei mahdollisista kyberhyökkäyksistä aiheudu kiinteistössä odottamattomia häiriöitä ja vaaratilanteita, jotka voivat lamauttaa äkillisesti jopa koko liiketoiminnan. Kyberhyökkäyksen kohteeksi joutuminen aiheuttaa lähtökohtaisesti aina turhia kuluja ja heikentää liiketoiminnan kannattavuutta.

3. Käytettävyys

Kiinteistö on suuri kokonaisuus, jonka toimintojen pitää olla helposti yksittäisten käyttäjien ja kiinteistönhuollon työntekijöiden hallittavissa. Digitaalisilla ratkaisuilla datan seuranta ja kiinteistönohjaukset voidaan toteuttaa etänä tai mobiilisovelluksella, mikä parantaa kiinteistönhuollon tehokkuutta ja nopeuttaa yllättäviin tilanteisiin reagointia. Lisäksi käyttäjän näkökulmasta sovellukset ja digitaaliset palvelut parantavat käyttömukavuutta ja tehostavat tilojen energiankäyttöä.

Energiavirrat kuntoon – ota digitaalinen kaksonen avuksi

Kiinteistön energiatehokkuus paranee harkituilla ratkaisuilla, mutta miten varmistetaan, että investoinneista saa mahdollisimman suuren tuoton? Kiinteistönhallintajärjestelmien modernisoinnille saa lisäarvoa tulevaisuuden ratkaisulla: digitaalisella kaksosella.

Digitaalinen kaksonen on rakennuksen digitaalinen vastine, joka pystyy fyysisestä rakennuksesta saatujen tietojen avulla laskemaan esimerkiksi kiinteistön optimaalisimmat energiaratkaisut. Sen avulla voidaan kartoittaa kiinteistön energiakäyttäytymistä yksityiskohtaisesti. Simuloinnilla tehdyn kartoituksen perusteella saadaan konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joilla rakennuksen energiatehokkuus paranee.

Digitaalinen kaksonen on tehokas tapa viedä kiinteistön- ja energianhallinta aivan uudelle tasolle. Schneider Electric tarjoaa tämän lisäksi paljon muitakin keinoja energiatehokkuuden parantamiseen.

Modernisoinnin toteuttamisessa pääsee pitkälle kolmen helpon askeleen avulla:

• Luo suunnitelma. Luotettavan kumppanin kanssa tehdyssä suunnitelmassa huomioidaan budjetti, nykyiset ja tulevat tarpeet, erityistilanteisiin varautuminen sekä varaosien tarve ja saatavuus.
• Uudista vanhentunut ohjelmisto. Moderniin järjestelmään voidaan kytkeä vanhojakin laitteita, ja sen integrointi muihin järjestelmiin on helpompaa.
• Korvaa vanhentuneet laitteet. Ohjaimia ja muuta laitteistoa uudistetaan hallitusti suunnitelman mukaan, kun budjetti ja aikataulu sen sallivat.

Mikä ratkaisu palvelee kiinteistöäsi
parhaiten?

Lue lisää energiatehokkuudesta
blogistamme

Next article