kiinteiston-yllapito
Taloyhtiö
Kiinteistön ylläpitoon kannattaa panostaa
Kiinteistön ylläpidossa tehtävät toimenpiteet ovat avainasemassa, kun asunto-osakeyhtiön hallitus pohtii vastuunsa täyttämistä. Suunnitelmallisen kiinteistönpidon päätarkoitus on kiinteistön arvon säilyttäminen ja asumiskustannusten ennustettavuus.