Taloyhtiö
Tuhoeläimet taloyhtiössä riski ihmisen terveydelle
Suomessa on monia haitallisia tuhoeläinlajeja, joista osa viihtyy mainiosti ihmisasutuksen lähellä myös kaupungeissa. Yleinen ja sopeutuva tuhoeläin on rotta, joka levittää muun muassa salmonellaa ja muita ulosteperäisiä sairauksia.