metsät
Infrastruktuuri
Metsät tarjoavat materiaalien lisäksi myös inspiraatiota
Metsien rooli on merkittävä sekä hiilen sidonnassa että luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa.
Sponsoroitu
Monikäyttöiset kiinteistöt
Vastuulliset rakentajat ymmärtävät kiinteistön yli 100-vuotisen elinkaaren. Korjausrakentamisessa tulevaisuuden kestävät valinnat tehdään suunnittelijan pöydällä.
kestävä
Vähähiilinen rakentaminen
Resurssiviisaasti kohti kestävää, vähähiilistä rakentamista
Kestävä, vähähiilinen rakentaminen sisältää niin taloudellisen, teknisen, ekologisen kuin sosiaalisenkin aspektin.
aleksi-randell
Uudisrakentaminen
Aleksi Randell: Päästöt alas rakentamalla
Rakennusteollisuus RT onkin laatinut yhdessä sidosryhmiensä ja ympäristöministeriön kanssa Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 -tiekartan. Tiekartassa selvitettiin kattavasti koko rakennetun ympäristön vuotuiset päästöt sekä keinoja niiden tehokkaaseen vähentämiseen.
Veden kulutus
Vesihuolto
Vesi on yksi taloyhtiöiden isoimmista kustannuseristä
Suomessa talousvesi on suhteellisen halpaa ja sitä riittää - ainakin vielä.