Elinkaarirakentaminen
Tulevaisuuden kiinteistö tähtää hiilineutraaliuteen
Energiatehokkuusajattelusta siirryttäessä elinkaariajatteluun on huomattava, että hiilidioksidipäästöt ovat tarinan päähenkilö – ei energia tai sen käyttö. Rakennuksiin liittyvät suurimmat päästöt syntyvät rakennusmateriaalien valmistuksessa, rakentamisessa ja kiinteistön käyttövaiheessa.
energiakeskustelu
Taloyhtiö
Energia yhtiökokouksen asialistalle! Kolme näkökulmaa energiakeskustelun tueksi
Energiasta kannattaa keskustella yhtiökokouksissa. Ensinnäkin lämpö ja sähkö muodostavat taloyhtiön suurimman kuluerän ja niissä piilee melkoinen säästöpotentiaali.
aleksi-randell
Uudisrakentaminen
Aleksi Randell: Päästöt alas rakentamalla
Rakennusteollisuus RT onkin laatinut yhdessä sidosryhmiensä ja ympäristöministeriön kanssa Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 -tiekartan. Tiekartassa selvitettiin kattavasti koko rakennetun ympäristön vuotuiset päästöt sekä keinoja niiden tehokkaaseen vähentämiseen.
vesivuoto-vesivahinko-putkiremontti-vuotovahinko
Vesivahingot
Epäiletkö vesivuotoa?
Vesivuoto ei aina näy päällepäin, vaan esimerkiksi putki voi vuotaa kauan, ennen kuin näkyviä vahinkoja ilmaantuu. Näin ennaltaehkäiset suurempia vahinkoja.
Veden kulutus
Vesihuolto
Vesi on yksi taloyhtiöiden isoimmista kustannuseristä
Suomessa talousvesi on suhteellisen halpaa ja sitä riittää - ainakin vielä.