rakennusten-elinkaarisuunnittelu
Rakennuttaminen
Rakennusten elinkaari saatava pidemmäksi
Hyvällä ja varhaisella suunnittelulla vaikutetaan merkittävästi rakentamisen ympäristöhaittoihin, taloudellisuuteen ja esteettisyyteen.