energia
Älykäs Asuminen
Älykäs koti säästämässä energiaa
Vuosikymmenen suurimpia muutosvoimia lienee ilmastonmuutos ja digitalisaatio. Asumiseen liittyvää keskustelua ja päätöksentekoa määrittävät vahvasti hiilineutraaliustavoitteet sekä energiatehokkuus.
yritys
Taloyhtiö
Yritysten hankintojen kotimaisuusaste on kasvanut
Aula Researchin yrityspäättäjille teettämässä markkinatutkimuksessa kysyttiin keväällä 2021, onko suomalaisuudesta hyötyä B2B-liiketoiminnassa tai kansainvälisillä markkinoilla.
kestävä
Vähähiilinen rakentaminen
Resurssiviisaasti kohti kestävää, vähähiilistä rakentamista
Kestävä, vähähiilinen rakentaminen sisältää niin taloudellisen, teknisen, ekologisen kuin sosiaalisenkin aspektin.
aleksi-randell
Uudisrakentaminen
Aleksi Randell: Päästöt alas rakentamalla
Rakennusteollisuus RT onkin laatinut yhdessä sidosryhmiensä ja ympäristöministeriön kanssa Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 -tiekartan. Tiekartassa selvitettiin kattavasti koko rakennetun ympäristön vuotuiset päästöt sekä keinoja niiden tehokkaaseen vähentämiseen.
Veden kulutus
Vesihuolto
Vesi on yksi taloyhtiöiden isoimmista kustannuseristä
Suomessa talousvesi on suhteellisen halpaa ja sitä riittää - ainakin vielä.