vesihuolto
Vesihuolto
Vesihuollossa keskeistä on toimintavarmuus
Vesihuollossa laitoskoko vaikuttaa moniin asioihin, kuten riskienhallintaan, saneerauksiin ja myös uusien osaajien houkutteluun alalle.
viherrakentaminen
Viher- ja ympäristörakentaminen
Viherympäristöliiton Seppo Närhi: Viherrakentaminen antaa virtaa
Kestavä ympäristörakentaminen lisää asuinalueiden viihtyisyyttä ja ympäristön hyvinvointia sekä säästää kustannuksia. Ei liene epäselvää, että ilmastonmuutos vaikuttaa ympäristöömme, ja että ympäristön kuormittamista on kevennettävä.
Sponsoroitu
Edullinen ja varma maalämpö
Niin uustuotanto- kuin saneerauskohteissakin energiamuodon valinnassa huomio tulee kiinnittää hyvään hyötysuhteeseen ja parhaan mahdollisen käyttöiän saavuttamiseen.