Etusivu » Infrastruktuuri » Liikenne ja kuljetukset sujuvammiksi pitkäjänteisellä suunnitelmalla
Infrastruktuuri

Liikenne ja kuljetukset sujuvammiksi pitkäjänteisellä suunnitelmalla

liikenne12-suunitelma
liikenne12-suunitelma
Kuvat: Pexels ja Eero Kokko

Kari Wihlman

pääjohtaja, Väylävirasto

Pistäkää nimi mieleen: Liikenne12-suunnitelma. Sen tavoitteena on lisätä Suomen liikennepolitiikan pitkäjänteisyyttä ja koota 12-vuotinen toimenpideohjelma maamme väyläverkon kunnossapitämiseksi ja kehittämiseksi.

Suomen tie- ja rataverkkoa sekä vesiväyliä on kunnostettu ja rakennettu tänä vuonna enemmän kuin vuosiin. Väylä viraston pääjohtaja Kari Wihlman onkin tyytyväinen tämän hallituskauden 300 miljoonan euron vuosittaiseen perusväylänpidon tasokorotukseen.

– Se ei kuitenkaan riitä. Suomen liikenneväylillä on noin 2,8 miljardia euroa korjausvelkaa. Tuo summa siis tarvitaan, jotta väylät saadaan tarvetta vastaavalle tasolle. Summasta vähän yli puolet liittyy tieverkkoon, vajaa puolet rataverkkoon. Vesiväylillä velkaa on vähemmän, Wihlman toteaa.

Vertailun vuoksi hän kertoo, että Väyläviraston koko rahoitus on ensi vuonna reilut 2 miljardia euroa. Suurimman osan siitä vie väylien välttämätön hoito, jolla taataan päivittäisen liikenteen sujuminen. Rahaa korjausvelan maksamiseen ei juuri jää.

Kestävää, saavutettavaa ja tehokasta

Väylien korjausvelkaa maksetaan Wihlmanin mukaan parhaiten valtion riittävällä, tasaisella ja pitkäaikaisella rahoituksella. Eikä tämä ole utopiaa, jos valmisteilla olevaan valtakunnalliseen Liikenne12-suunnitelmaan saadaan tehokas toimenpideohjelma ja riittävä rahoitustaso.

– Luonnoksen perusteella luvassa on merkittäviä lisäpanostuksia väylien hoitoon ja korjauksiin. Näin turvataan myös elinkeinoelämän tarpeet, kun logistiset yhteydet saadaan toimimaan koko maassa, Wihlman kertoo.

Uudistuksen kolme kovaa tavoitetta ovat väylien kestävyys, saavutettavuus ja tehokkuus.

– Ilmastonmuutosta hillitään panostamalla kestävään liikkumiseen etenkin kaupunkiseuduilla. Lisäksi edistetään muun muassa liikenteen digitalisaatiota.

Liikenne-  ja viestintäministeriö johtaa suunnitelman parlamentaarista valmistelua, johon Väylävirasto osallistuu yhdessä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kanssa. Lopputulos vaatii valtioneuvoston hyväksynnän, jota ennen se annetaan eduskunnalle selontekona. Väylävirasto vastaa osaltaan suunnitelman toteuttamisesta.

Next article