Skip to main content
Etusivu » Infrastruktuuri » Rakennuskannan korjausvelan kasvu voidaan katkaista jo elinkaaren alkuvaiheessa
Sponsoroitu

Timo Pahkala

hankekehitysjohtaja, WasaGroup Oy

Kiinteistöt rakennetaan kestämään aikaa, mutta aika ja alueet muuttuvat yhä nopeammin.

– Miten kaupunki voisi rakentaa muuntojoustavia toimitiloja, kun rakentamisen malli on ajalta, jolloin käytettiin vielä lankapuhelimia? Kiinteistöt rakennetaan yhteen käyttötarkoitukseen viideksikymmeneksi tai sadaksi vuodeksi, koska niin on aina tehty. On aika tuoda kiinteistöjen omistaminen nykyaikaan, haastaa WasaGroupin hankekehitysjohtaja Timo Pahkala.

Kuntien ensisijainen tehtävä ei ole omistaa kiinteistöjä vaan tuottaa palveluja sekä huolehtia kaupunkirakenteen kehittymisestä vastaamaan kuntalaisten muuttuviin tarpeisiin. Tämä on mahdollista tehdä yhteistyössä kiinteistöalan ammattilaisten kanssa.

Yksityinen palveluntarjoaja voisi toteuttaa tilat kustannustehokkaasti, mutta nykyinen järjestelmä ei taivu siihen. Kuva: Unsplash

Palveleeko koulu, päiväkoti tai muu yleishallinnollinen tila aluettaan tulevaisuudessakin? Ja onko kaupungilla mahdollisuutta kehittää tilalle uutta toimintaa ja räätälöidä aluetta? Kun uusi alue tai kiinteistö rakennetaan valmiiksi joustavaksi, on sen käyttötarkoituksen päivittäminen huomattavasti helpompaa.

Yksityisen toimijan on myös helpompi räätälöidä aluetta ja tuoda jo alusta alkaen mukaan kaupallisia toimijoita, jotka palvelevat paitsi kiinteistön käyttäjiä myös lähialueen asukkaita.

Hidastaako hankintalaki kiinteistökehitystä?

Hankintalain yhtenä tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä. Tarkoituksena se on hyvä, mutta ovatko hankintalain määräykset ja valtion ohjeistukset toimivia huomioiden yhteiskunnan ja käyttäjien tarpeiden muutokset?

On paljon pieniä kuntia, joilla on tilatarpeita, mutta ei resursseja viedä läpi hankintalain vaatimaa prosessia. Kuva: Kuvia Suomesta

Hankintalain mukaisen kilpailutuksen läpivieminen on prosessina kallis ja hidas, mikä rasittaa investointeja jo ennen lopullista toteutuspäätöstä. Yksityisen toimijan kanssa vuokramallilla toteutettava hanke on kustannuksiltaan ennakoitavampi ja toteutus menee läpi pienemmillä kustannuksilla.

– On paljon pieniä kuntia, joilla on tilatarpeita, esimerkiksi koulu on homeessa, mutta ei resursseja viedä läpi hankintalain vaatimaa prosessia. Kun kaupunki tai kunta ei toteuta kiinteistöhanketta omaan taseeseen, muodostuu hankintalain mukainen kilpailuttaminen usein raskaaksi ja hitaaksi vaihtoehdoksi verrattuna yksityisen puolen toimintaan. Tämä hidastaa muutosta. Yksityinen palveluntarjoaja voisi toteuttaa tilat kustannustehokkaasti, mutta nykyinen järjestelmä ei taivu siihen.

Lisäksi kunnissa on totuttu tekemään kiinteistöhankkeet samalla tavalla kuten ennenkin eikä ajatusmalleja olla päivitetty tähän päivään. Ei mietitä mikä olisi järkevää tässä ajassa, Pahkala huomauttaa.

360 asteen palveluita

WasaGroup on kehittänyt vuokramallin, jossa huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa kiinteistön elinkaari pitkällä aikajänteellä, jolloin kiinteistöihin voidaan tuoda monipuolisesti palveluita heti alusta lähtien. Parhaimmillaan kunta saa paikkakunnalle kokonaan uusia toimijoita ilman kunnan omaa investointia.

Hankkeiden ja toimijoiden saattaminen yhteen kannattavalla tavalla on WasaGroupin ydinosaamista. WasaGroup toteuttaa kehitystyön tuloksena syntyvät hankkeet Wasa360-palvelumallilla, jossa WasaGroup toimii hankkeiden suunnittelijana, rahoittajana ja rakennuttajana. WasaGroupin kehittämissä kiinteistöissä kunnat ja yritykset ovat vuokralaisia, eikä heillä ole kiinteistöriskiä kannettavanaan.

Kokonaisvaltainen Wasa360-palvelumalli kattaa kiinteistökehityshankkeen suunnittelun, rahoituksen, toteutuksen ja kiinteistönhoidon. Näin varmistetaan asiakkaan kustannusraamien pitävyys jo ennen hankintapäätöstä, koska vuokrasopimus tehdään ennen varsinaista kiinteistön toteutusta. Lopputuloksen laatu tai kustannukset eivät aiheuta ikäviä yllätyksiä missään vaiheessa.

Next article