Skip to main content
Etusivu » Infrastruktuuri » Tuulivoimalaprojektissa tarvitaan monen alan asiantuntijoita
Energiaratkaisut

Tuulivoimalaprojektissa tarvitaan monen alan asiantuntijoita

Tuulivoima
Tuulivoima
Tuulivoima on muiden uusiutuvien energiantuotantomuotojen tavoin tuotantotuen piirissä. Kuva: Getty Images

Tuulivoima on ympäristöystävällistä energiaa, jonka hyödyntäminen on vihdoin lähtenyt hyvin liikkeelle.  

Luvat saatuaan tuulivoimala on nopea rakentaa ja siinä tarvitaan monen alan asiantuntijaa, niin suunnittelussa kuin rakennusvaiheessakin. Moderni tuulivoima on tuulen eli ilman virtauksen liike-energian muuntamista generaattorilla sähköksi. Auringon säteilyenergiasta peräisin oleva tuulivoima on uusiutuvaa, ympäristöystävällistä energiaa.

– Tuulivoima on Suomessa vielä verrattain uusi energiantuottomuoto. Suomi on tullut hitaammin perässä siksi, että meillä on ollut muita energiantuotantomuotoja ja Suomessa vallitsi vuoteen 2009 asti harhaluulo tuulen riittävyydestä, kertoo Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistyksen toiminnanjohtaja.

Tuulivoima on muiden uusiutuvien energiantuotantomuotojen tavoin tuotantotuen piirissä. EU:n toimintapoliittinen ohjelma on asettanut tavoitteeksi, että Suomen energiankulutuksesta tulee kattaa uusiutuvilla energialähteillä 38 % vuoteen 2020 mennessä.

– Tuulivoimasta hyötyy Suomi, sillä tuulivoimalla edesautamme EU:n asettamien tavoitteiden saavuttamista. Tämän lisäksi mitä enemmän uusiutuvalla energialla korvataan fossiilisia polttoaineita, sitä enemmän estetään osaltaan ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen kehittymistä. Samalla tuotamme kotimaista energiaa, joka pienentää sähkön tuontilaskua. Tuulivoimasta hyötyvät myös paikalliset maarakennusurakoitsijat, kunta saa verotuloja ja maanomistaja vuokratuloja, ja tietysti tuulivoimayritys saa sähkön myymisestä tuloja, summaa Mikkonen.

Auton ikkunasta voimaloiden ohi ajaessa ei välttämättä hahmota niiden massiivista kokoa.

– Yksinkertaistettuna tuulivoimala koostuu tornista, konehuoneesta ja lavoista, joita tuuli pyörittää. Tyypillisesti voimalalla on 140 m korkeutta ja lavat ovat noin 70 metriä pitkiä. Ylhäällä oleva konehuone on pituudeltaan nivelbussin kokoinen, konehuone painaa yhtä paljon kuin 24 elefanttia. Lavat pyyhkivät pinta-alaa, joka on kahden jalkapallokentän kokoinen, kuvailee Mikkonen.

Massiivinen voimala asettaa suunnittelulle ja rakentamiselle erityisiä vaatimuksia ja projekteissa on mukana monen alan asiantuntijoita.

– Suunnitteluvaiheessa ovat mukana muun muassa biologit ja muut ympäristövaikutusarvioita tekevät tahot, kaavoittajat, tuulimittauksien tekijät, taloudellista kannattavuutta laskevat asiantuntijat, sähköverkkoasiantuntijat sekä maaperäanalyysien tekijät, luettelee Mikkonen.

Kun rakennusluvat on saatu ja investointipäätös on tehty, alkaa rakennusvaihe, jossa on omat asiantuntijansa.

– Rakennusprojektissa on monta erikoisosaamista vaativaa tekijää. Esimerkiksi pitää rakentaa riittävän vahvat ja suorat huoltotiet kookkaalle konehuoneelle ja pitkille lavoille sekä perustuksien tulee olla paikoillaan voimalan saapuessa. Projektissa on monia kuljetus- ja nostoalan ammattilaisia mukana, kertoo Mikkonen.

– Projektinjohdolla tulee olla hyvä kokonaiskuva projektista ja monen eri alan asiantuntemusta. Voimalaprojekti on todella monen muuttujan summa ja vaatii useiden eri tekijöiden huomioimista niin suunnittelussa kuin rakennusvaiheessakin. Kun tuulivoimahankkeelle on saatu tarvittavat luvat, on hanke kuitenkin itsessään nopea rakentaa valmiiksi tuottamaan puhdasta sähköä, Mikkonen tiivistää.

Next article