Etusivu » Infrastruktuuri » ”Uudesta teknologiasta halutaan nyt irti aidot ratkaisut”
Digitalisaatio

”Uudesta teknologiasta halutaan nyt irti aidot ratkaisut”

Kestävän rakentamisen edellyttämät muutokset työntävät esimerkiksi digitaalisten ratkaisujen painopistettä kokeiluista käyttöönottoon. Kuva: Getty Images

Kaupungistuminen voidaan nähdä mahdollisuutena, joka ajaa tarkastelemaan tehokkaampaa rakennetun ympäristön hyödyntämistä ja kokonaisvaltaisen laadun parantamista.

Rakennetun ympäristön monimuotoinen merkitys ympäristölle ja ihmisen hyvinvoinnille ymmärretään yhä paremmin. Tämä kaikki luo kestävän rakentamisen tutkimusjohtaja Katja Tähtisen mukaan osaamistarpeita kaikille rakennetun ympäristön toimijoille. 

– Tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän moniammatillista yhteistyötä ja laajojen kokonaisuuksien hallinnan osaajia, Tähtinen sanoo.

Rakennusalalla otetaan laajasti käyttöön teknologioita, joiden myötä kestävyyttä sekä rakentamisen kannattavuutta ja tuottavuutta parannetaan. Innovaatiotoiminnan tutkimusjohtaja Sini Saarimaa painottaa muun muassa älykkäiden tietomallien hyödyntämistä.

– Tietomallit yhdistettynä virtuaalitodellisuuden tekniikoihin mahdollistavat paremman ja tehokkaamman monialaisen yhteistyön.

Saarimaa ja Tähtinen muodostavat kollegansa rakennetun ympäristön digitalisaation tutkimusjohtaja Tommi Arolan sekä tiiminvetäjän, yliasiamies Markku Hedmanin kanssa Rakennustietosäätiön TKI-tiimin, joka luo edellytyksiä KIRA-alan vihreälle siirtymälle. Arolan mukaan toimialaa määrittää tällä hetkellä se, miten laajaan rakentamisen systeemiin yhdistetään uuden teknologian osaamistarve ja kulttuurimuutos.

– Kestävän rakentamisen edellyttämät muutokset työntävät esimerkiksi digitaalisten ratkaisujen painopistettä kokeiluista käyttöönottoon. Uudesta teknologiasta halutaan nyt saada irti aidot ratkaisut.

Keskiössä ilmastonmuutos – ja ihminen

Arola, Tähtinen ja Saarimaa toivovat, että tulevaisuudessa rakennusalan nopea tekninen kehitys yhdistyy yhä laajemmin ihmisten moninaisten tarpeiden ymmärtämiseen ja vastaamiseen.

– Voidaan kerätä uusin tavoin käyttäjänäkökulmaa kuvaavaa tietoa ja kehittää vaikkapa asuntorakentamisen massakustomointia, jolla lisätään sekä rakentamisen tehokkuutta ja tuottavuutta että luodaan muuttuviin tarpeisiin mukautuvia tiloja, Saarimaa sanoo.

Ilmastonmuutos- ja hiilineutraaliustavoitteilla on kehitykseen ja innovaatioihin tiimin mukaan kiihdyttävä vaikutus. Kaikessa kehityksessä on huomioitava myös ihminen, rakennetun ympäristön käyttäjä, erilaisine tarpeineen.

– Käyttäjien huomiointia ja rakennetun ympäristön elinkaariviisautta edistetään hyödyntämällä kehittyvää teknologiaa ja digitaalista tietoa rakennetun ympäristön suunnittelussa, rakentamisessa ja hoidossa.

Next article