Skip to main content
Etusivu » Kiinteistöjen kehittäminen » Consti Optimi -monienergiajärjestelmän avulla kiinteistöjen energiankulutus voidaan jopa puolittaa
Sponsoroitu

Järjestelmä leikkaa samalla merkittävästi myös hiilidioksidipäästöjä.

– Ilmastonmuutos mielessä lähdimme miettimään, mikä olisi meidän ratkaisumme energiankäytön ja siten päästöjen vähentämiseksi. Nyt kun energiahinnat nousevat rajusti, kehittämämme ratkaisu on entistäkin ajankohtaisempi, sanoo Heikki Pesu, Constin Talotekniikka Oy:n toimitusjohtaja.

Suunnitelmasta saumattomasti käytäntöön

Täysin uutta OPTIMIssa on tapa, jolla järjestelmä suunnitellaan ja toteutetaan kuhunkin kiinteistöön. Constin asiantuntijat keräävät kaikki järjestelmän mitoittamista varten tarvitsemansa tiedot, joista luodaan todellisuutta vastaava virtuaalinen talo. Tämä tehdään alalla laajasti energia-asiantuntijoiden käyttämään IDA Ice -simulointiohjelmistoon. 

Simuloinnista saatavien tietojen pohjalta Constin asiantuntijat määrittävät kiinteistön ominaisuuksien ja sen käyttötapojen mukaan optimaalisimman ratkaisun.

– Kun suunnittelemme energiajärjestelmän näin, voimme olla varmoja, että toteutus toimii täysin samalla tavalla suunnitelmassa ja käytännössä. Näin voimme ottaa kokonaisvastuun ratkaisun toimivuudesta, sanoo Heikki Mäki, Consti Talotekniikka Oy:n energiaratkaisujen johtava asiantuntija.

Simuloinnin myötä rakennuttaja saa tiedon rakennuksen tarvitsemasta ostoenergian määrästä jo hankesuunnitteluvaiheessa. 

Simulaatiot ovat osoittaneet, että OPTIMIn avulla kiinteistöjen energiakulutuksista voidaan saavuttaa jopa 50 prosentin säästöt kaukolämmitykseen verrattuna.

Ahtaille kaupunkitonteille

OPTIMI soveltuu etenkin kaupunkialueille, joiden ahtaille tonteille laajan lämpökaivokentän rakentaminen on mahdotonta. Järjestelmä hyödyntää myös aurinkoenergiaa ja ottaa talteen kiinteistöjen hukkalämpöä. 

Kesällä aurinkoenergiaa ja hukkalämpöä on paljon saatavilla, jolloin lämpöä varastoidaan kallioon talven kulutusta varten. 

Erittäin joustava järjestelmä soveltuu kaikenlaisiin kiinteistöihin – sekä uudisrakentamiseen että korjaushankkeisiin. Korjaushankkeissa voidaan myös hyödyntää kiinteistöissä jo olevia ratkaisuja ja parantaa energiatehokkuutta uusimatta koko talotekniikkaa.

Vuoden energiaratkaisu 2022

Constin monienergiajärjestelmä Consti Optimi palkittiin Vuoden energiaratkaisu -kilpailun voittajana vuoden 2022 Rakennusten energiaseminaarissa.

Arvostelussa painotettiin innovatiivisuutta ja uutuusarvoa, vaikuttavuutta sekä sovellettavuutta ja skaalautuvuutta.

Consti Optimi on laajasti skaalattavissa ja soveltuu monenlaisiin kohteisiin, minkä lisäksi se on tehokkaasti hyödynnettävissä kaupunkialueella ja erityisesti pienillä tonteilla.

Kiinnostavatko kustannustehokkaat energiaratkaisut?

Next article