Skip to main content
Etusivu » Kiinteistöjen kehittäminen » Energiatiedon hallintajärjestelmän tarkka data tuo säästöjä Turun Stockmannin vesi- ja sähkölaskuihin
Sponsoroitu

Syksyllä 2022 Suomessa eletään energiakriisin kynnyksellä. Kaikenkokoisissa kiinteistöissä voidaan toteuttaa konkreettisia energiansäästötoimenpiteitä, kun energiankulutus pystytään ensin mittaamaan tarkasti. WAGOn energiatiedon hallintajärjestelmiä asennetaan paljon niin uusiin kuin saneerattaviin kiinteistöihin. Tarve tulee tulevaisuudessa vain kasvamaan.

Taloteknisen urakoitsijan Saipu Oy:n projektipäällikkö Ossi Honkavaara sai tilaajalta pyynnön: kartoita, miten veden- ja sähkönkulutus jakaantuu viisikerroksisessa kiinteistössä. Kyseessä oli Turun Stockmannin tavaratalo. Aiemmin Stockmann omisti koko kiinteistön, mutta sittemmin omistajuus on siirtynyt Kevalle. Nyt halutaan aiempaa tarkempaa dataa siitä, miten veden ja sähkön kulut jaetaan kiinteistön, Stockmannin ja muiden pienempien vuokralaisten kesken.

Honkavaara tiimeineen tutustui lähtötilanteeseen tarkemmin. Selvisi, että osa vanhan kiinteistön vesi- ja sähkömittareista haluttiin säästää. Niiden pohjalta määräytyi käytettävä kenttäväylä. Honkavaara etsi tietoa internetistä: kuka pystyisi tarjoamaan energiatiedon hallintajärjestelmän, joka soveltuisi valitulle väylälle ja toteuttaisi tarvittavat mittaukset? Kuka pystyisi toimittamaan tarvittavan tavaran erittäin nopealla aikataululla? Hän lähetti sähköpostia kolmelle ehdokkaalle.

Yhteistyökumppaniksi valikoitui laitteistoriippumaton WAGO

Googlettamalla löytynyt, Honkavaaralle entuudestaan tuntematon WAGO oli ainoa, joka pystyi taipumaan määrättyihin ehtoihin. Yhteistyö alkoi. Vanhojen mittareiden rinnalle hankittiin uusia mittareita, mutta yleisestä markkinatilanteesta johtuen niitä jouduttiin hankkimaan eri valmistajilta. Honkavaaran työtä helpotti, että WAGOn energiatiedon hallintajärjestelmä pystyi taipumaan kaikkiin kohteessa käytettäviin mittari- ja väylätyyppeihin.

Seuraava haaste projektissa oli lähes sadasta mittarista saatavan datan käsittely ja visualisointi järkevään muotoon. WAGO toimii riippumattomasti kaikkien palveluntarjoajien kanssa ja tarjoaa tarvittaessa myös omaa visuaalista käyttöliittymäänsä asiakkaalle. Loppukäyttäjän näkemäksi visuaaliseksi käyttöjärjestelmäksi valikoitui lopulta EnerKey. Honkavaaran yllätti positiivisesti se, miten paljon taustatyötä WAGO teki suoraan EnerKeyn kanssa ja varmisti rajapintojen toimivuuden. Tämä säästi Honkavaaralta aikaa, sillä hänen ei tarvinnut itse toimia välikätenä.

WAGO toimitti ajallaan kaiken tavaran ja vastasi Honkavaaran kysymyksiin nopeasti. Yhteistyö sujui kaikin puolin hyvin.

Loppuvaiheessa projektia otettiin käyttöön myös WAGOn tarjoama etähallintamahdollisuus, jonka avulla WAGO pystyy auttamaan etänä esimerkiksi käyttöönotossa. Seuraavalla kerralla Honkavaara ottaisi hyödyllisen palvelun käyttöön heti projektin ensivaiheessa.

Energianhallinnan järjestelmä tuo säästöjä ja turvaa loppukäyttäjälle

Nyt loppukäyttäjä pääsee näkemään EnerKey-järjestelmästä ajantasaisen datan kiinteistön veden- ja sähkönkulutuksesta. Aiemmin energiankulutuksen tiedot perustuivat arvailuihin ja arvioihin, mutta nyt tieto päivittyy tunnin välein. Kulut voidaan jatkossa jakaa tarkasti kiinteistön vuokralaisten kesken. Lisäksi voidaan ehkäistä turhia kuluja: järjestelmä havaitsee, jos esimerkiksi rikkinäinen vessanpönttö juoksuttaa vettä turhaan. Toimivalla energiatiedon hallintajärjestelmällä voidaan ehkäistä jopa vesivahinkoja, koska normaalista poikkeava vedenkulutus huomataan nopeasti.

Honkavaara muistuttaa, ettei loppukäyttäjä välttämättä saa koskaan tietää kiinteistössä käytettävän juuri WAGOn energiatiedon hallintajärjestelmää. Tärkeintä loppukäyttäjälle on se, että järjestelmä toimii toivotusti. Oleellista urakoitsijalle on, että järjestelmä on yksinkertainen toteuttaa teknisesti, se ei ole sidonnainen mihinkään laitevalmistajiin ja yhteistyö sujuu muutenkin nopeasti ja asiantuntevasti. Honkavaara suosittelee WAGOa muillekin ja aikoo itse pitää WAGOn energiatiedon hallintajärjestelmän “tallessa pöytälaatikossa” uusia projekteja varten.

Hyvä energianhallintajärjestelmä mukautuu yrityksen tarpeisiin ja tuo esiin mahdollisia säästökohteita

Next article