Etusivu » Kiinteistöjen kehittäminen » EU-taksonomia vipuaa toimialat muutokseen
Rakennusala

EU-taksonomia vipuaa toimialat muutokseen

Kiinteistö- ja rakennusalan toiminta on suurelta osin taksonomiakelpoista toimintaa. Kuva: Getty Images

Antti Ruuska

toimitusjohtaja, Green Building Council Finland

Siirtymä lineaarisista liiketoimintamalleista vaatii kokonaisten toimialojen muutosta. Tämän kokoluokan transformaatio vaatii runsaasti rahaa. Pelkästään EU:n tasolla vihreän siirtymän arvellaan liikuttavan tuhansia miljardeja euroja.

Investointeja ohjaa EU-taksonomia. Yksinkertaistettuna liiketoimintasi taksonomiakelpoisuus kertoo, kuuluuko toiminta taksonomian piiriin. Jos kuuluu, on toiminnalla selvä rooli kriisiemme ratkaisussa. Ja se on kelvollinen kohde vihreille investointieuroille. EU-taksonomia valjastaa meille tärkeän asian, rahan, toimialojen muutoksen vipuvarreksi, kun kestävien yritysten ja projektien rahoitus on helpompaa ja edullisempaa kuin kestämättömien.

Kiinteistö- ja rakennusalan toiminta on suurelta osin taksonomiakelpoista toimintaa, sillä ala on äärimmäisen energia-, resurssi- ja päästöintensiivinen, eikä ilmastotavoitteita voida saavuttaa ilman alan merkittävää muutosta. Toimialalle siis kanavoituu runsaasti investointirahaa. Mutta sitä myönnetään vain taksonomianmukaiselle toiminnalle.

Esimerkiksi uudisrakennuksen energiatehokkuuden on oltava huippuluokkaa, tiiveyden kunnossa ja hiilijalanjäljen laskettuna, jotta se olisi taksonomian mukainen. Samaan aikaan on myös varmistettava joukko erityiskysymyksiä jätteiden hyödyntämisestä ja rakennuspaikasta. Myös sosiaaliset vaatimukset, eli siirtymän reiluus, on huomioitava.

Taksonomia vaikuttaa kahdella eri tapaa

Tulemme näkemään tänä vuonna taksonomian vyöryvän osaksi hankkeiden arkea tarkistuslistoina ja dokumentaatiovaateina. Taksonomia kehittyy jatkuvasti ja nyt spekuloidaan, että aikanaan taksonomian periaatteet korvaisivat ja yhtenäistäisivät erilaiset nykyisin käytössä olevat kriteeristöt. Tulevaisuudessa sijoittajat siis seuraisivat sijoitustensa taksonomianmukaisuusprosenttia. Suurempi taksonomianmukaisuus = parempi sijoitus. Sijoittaisitko itse mieluummin 100 % vai 10 % firmaan?

Ja kun sijoittajat käyvät tarkkailemaan omistustensa kestävyysprosenttia ja vaatimaan sen parantamista, valuvat vaateet edelleen jokaiseen bisnekseen ja projektiin ja oman liiketoiminnan on muututtava taksonomianmukaiseksi, vaikkei vihreä raha olisikaan kiinnostanut.

Näin taksonomia vaikuttaa kahdella eri tapaa toimialojen muutokseen. Rahan hinnan ja raportointivaateen kautta tulevan velvoitevyöryn myötä. Te, jotka nappaatte ajatuksesta kiinni, saatte hyvää etumatkaa – jos taas vielä nukut, olen huolissani yrityksesi tulevaisuudesta.

Kirjoittaja Antti Ruuska on Green Building Council Finlandin toimitusjohtaja.

Next article