Skip to main content
Etusivu » Kiinteistöjen kehittäminen » Hiilineutraali jätehuolto
Sponsoroitu

Meillä on keinot ja välineet auttaa asiakkaitamme kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Vuonna 2021 toimme jätehuollon hiilijalanjäljen päästöraportoinnin osaksi laajaa raportointipalveluamme. Palvelumme on kehitetty Suomen oloihin ja se tuo selkeästi esiin yrityksesi merkittävimmät jätteiden kokonaispäästöt kuukausi- ja vuositasolla. Näiden tietojen valossa pystyt kehittämään jätteiden lajittelua. Ja mikä parasta, muutosten jälkeen usein viivan alle jää myös enemmän. Nyt me Urbaserilla rakennamme tapoja, joilla ympäristöhuollostasi tehdään täysin hiilineutraali.

Hiilineutraaliin jätehuoltoon pyrkiminen on suuri tavoite. Lisäksi aihe on uusi niin Suomessa kuin maailmalla. Siksi Urbaser on mukana VTT:n ja Lappeenrannan LUT-yliopiston vetämässä ja Business Finlandin rahoittamassa hankkeessa, jossa etsitään yhdeksän muun suomalaisen yrityksen kanssa uusia tapoja osoittaa hiilineutraalius sekä kiertotalousratkaisujen ympäristöhyötyjä.

– On hienoa olla mukana kaksivuotisessa Carbon neutrality empowered by handprint -hankkeessa. Voimme vaikuttaa yksilöinä ja yrityksinä erilaisilla valinnoilla päästöjen vähentämiseen, mutta sen lisäksi on tärkeää sopia yhteisistä tavoista mitata ja todentaa saavutettuja tuloksia, sanoo Urbaserin asiakaspalvelujohtaja Hanna-Liisa Järvinen.

Autamme sinua vähentämään jätehuollon päästöjä ja kuluja

Voimme yhdessä vähentää jätteiden kasvihuonepäästöjä merkittävästi. Jätteiden tehokas lajittelu, kierrätys ja tyhjennystiheyden optimointi luovat edellytykset hiilineutraaliin jätehuoltoon.

Urbaserin oma CO2e-päästöraportti tuo näkyviin organisaatiosi tiedot jätelajeittain ja näet niiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt kuukausi-, kvartaali- ja vuositasolla. Näin lukuja on helppo tarkastella ja tehdä kanssamme tarvittavat muutokset.

Päästöraportointiin laaditut yhteismitalliset laskentakertoimet on tehty yhteistyössä Sitowisen kanssa. Niitä päivitetään säännöllisesti, seuraavan kerran tänä keväänä. Näin raportointi pohjautuu mahdollisimman ajantasaisiin tieteellisiin ja tilastollisiin taustatietoihin.

– Selkeä raportointi havainnollistaa lajittelun merkityksen. Näemme asiakkaamme kanssa kokonaistilanteen ja löydämme jokaiselle yritykselle parhaat ratkaisut hoitaa jätehuoltonsa. Samalla raporttiamme voi käyttää organisaation vastuullisuusraportissa, kertoo Järvinen.

jätehuolto

Lue lisää jätteiden hiilijalanjäljestä ja sen laskennan taustoista

Next article