Skip to main content
Etusivu » Kiinteistöjen kehittäminen » Katse energiakriisin yli ja vetytalouden mahdollisuuksiin
Energiaratkaisut

Katse energiakriisin yli ja vetytalouden mahdollisuuksiin

Pidemmällä aikavälillä vety on ratkaisevassa asemassa lähes kaikkialla. Kuva: Getty Images

Kirjoittaja Janne Peljo Elinkeinoelämän keskusliiton on johtava asiantuntija.

Syksyn kärkipuheenaiheeksi on noussut inflaatio ja ennätystasoille nousseet energiakustannukset. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on sekoittanut energiamarkkinat Euroopassa. Kesän kääntyessä syksyyn erityisesti sähkön hinnat ovat ampaisseet hurjaan nousuun läpi Euroopan, eikä nopeaa helpotusta ole näköpiirissä.

Vaikka energiakriisi haastaa niin yrityksiä kuin kuluttajia, meidän on pystyttävä kahteen asiaan yhtäaikaisesti: samalla kun haemme keinoja vastata energiakriisiin, tulee katse myös suunnata kriisiajan yli.

Lyhyellä aikavälillä meidän pitää löytää keinoja lievittää energiakriisin vaikutuksia ja vauhdittaa investointeja energian tuotantoon ja säästöön. Kuitenkin pidemmälle horisonttiin tähystäessä täytyy miettiä, miten tulemme ulos kriisistä kilpailukykyisempänä. Tähän vastaus on vihreän siirtymän vauhdittaminen.

Vihreä siirtymä luo valtavan investointiaallon globaalisti. Sen ytimessä on fossiilisten raaka-aineiden korvaaminen päästöttömillä vaihtoehdoilla. Alkuun päästään energiatehokkuuden ja bioraaka-aineiden avulla sekä siirtymällä fossiilisista energialähteistä päästöttömän sähkön käyttöön. Nämä keinot eivät kuitenkaan yksistään riitä.

Tässä kuvaan astuu vety: pidemmällä aikavälillä vety on ratkaisevassa asemassa lähes kaikkialla, missä sähköistyminen tai bioraaka-aineet eivät ole kilpailukykyisiä. Tällaisia käyttökohteita ovat esimerkiksi raskas liikenne, meri- ja lentoliikenne sekä tietyt teollisuuden prosessit kuten teräksen, sementin, lasin tai lannoitteiden valmistus. Lisäksi vedyllä voi olla keskeinen rooli aikaisempaa vaihtelevamman sähköntuotannon tasapainottamisessa.

Suomella on vetytalouden menestystekijät hyvin paikallaan: vety tarvitsee paljon puhdasta sähköä, ja meillä on Euroopan mittakaavassa erinomaiset edellytykset lisätä puhtaan sähkön tuotantoa tuulivoimalla. Sähkönsiirtomme on hyvässä kunnossa, ja vedyn valmistuksessa tarvittavaa puhdasta vettäkin riittää.

Mitä sitten vielä tarvitaan? Maailman maat käyvät kovaa kisaa noustakseen vetytalouden etulinjaan. Suomen tulisi nyt  uskaltaa antaa vahva signaali markkinoille: olemme sitoutuneet rakentamaan Suomesta vetytalouden kärkimaan. Juuri tähän tarpeeseen peräänkuulutamme kunnianhimoisia tavoitteita ja kansallista vetystrategiaa!

Next article