Etusivu » Kiinteistöjen kehittäminen » Kuluttaja vaikuttaa energianhintaan hybridilämmityksellä
Sponsoroitu

Lämmitysmuodon valinnassa keskeisintä on investoinnin ja käyttökustannusten optimointi sekä lämmönriittävyyden varmistaminen kaikissa olosuhteissa.

Lämmityksellä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa, sillä esimerkiksi Suomessa rakennusten lämmittäminen vie jopa noin neljäsosan maan koko energiankulutuksesta. Uusiutuva lämmitysöljy on ratkaisu, jolla myös kuluttajat voivat tehokkaasti vähentää lämmityksen kasvihuonekaasupäästöjä. Lämmitysenergia Yhdistys Ry:n toiminnanjohtajan Arto Hannulan mukaan uusiutuva lämmitysöljy on käyttäjälleen täysin päästötön.

– Uusiutuva lämmitysöljy palaa fossiilista polttoöljyä puhtaammin, mikä paitsi vähentää lähipäästöjä myös hidastaa käytettävän lämmityslaitteiston nokeentumista.

Myös koko elinkaarta tarkasteltaessa päästöt jäävät murto-osaan perinteisten lämmitysmenetelmien päästöistä.

– Uusiutuvalla lämmitysöljyllä on koko polttoaineen elinkaaren ajalta keskimäärin 90 prosenttia pienempi hiilijalanjälki fossiiliseen polttoöljyyn verrattuna, Hannula sanoo.

Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmät on tehty EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin mukaisesti.

Kustannustehokas öljylämmitys

Lämmitysenergia Yhdistys ry:ssä energianmurrosta seurataan aitiopaikalta, ja tiedossa on ollut jo pitkään, että päästöjen pienentäminen on olennaista varsinkin tulevaisuudessa.

– Samalla kuitenkin ymmärrämme, prosessi tulee tehdä hallitusti ja Hannula toteaa.

Asiantuntijana Hannula näkee, että öljylämmityksessä tähän tavoitteeseen päästään tehokkaasti ja kustannustehokkaasti.

– Ensimmäiseksi on parannettava kiinteistön energiatehokkuutta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ikkuna- ja oviremonttia sekä eristyksen parantamista, jolloin energiankulutus pienenee. Toiseksi kiinteistössä voidaan siirtyä käyttämään uusiutuvaa lämmitysöljyä.

Kolmas ja tärkein askel on tehdä lämmitysmenetelmästä hybridimuotoinen eli lisätään öljykattilan rinnalle esimerkiksi ilmavesilämpöpumppu.

– Hybridilämmitys on kaikin puolin erinomainen vaihtoehto, sillä kuluttaja voi itse vaikuttaa siihen, mitä energiaa kulloinkin käyttää ja mitä joutuu energiasta maksamaan, Hannula kuvailee.

Uusiutuvan lämmitysöljyn käyttöönotto edellyttää Hannulan mukaan vanhan polttimen liekintunnistimen vaihtamista tai polttimen säätämistä uusiutuvalle lämmitysöljylle sopivaksi.

– Mikäli poltin on jo noin 15 vuotta vanha, kannattaa miettiä sen vaihtamista uuteen, sillä kaikki uudet polttimet on nyt suunniteltu käytettäväksi myös uusiutuvalla lämmitysöljyllä.

Miksi öljykattila ja hybridilämmitysjärjestelmä?

• Saadaan riittävän kuumaa vettä nopeasti esimerkiksi käyttövetenä, ilmastoinnin jälkilämmitykseen ja kovilla pakkasilla patteriverkkoon.

• Ohjaus automaatiolla on helppoa – lämmitystapa valitaan olosuhteiden mukaan, eli käytetäänkö lämmitykseen lämpöpumppua vai öljykattilaa.

• Pörssisähkön hinnanvaihtelun vuoksi on hyvä olla myös vakaampihintainen järjestelmä.

• Huoltovarmuus on helposti järjestettävissä öljykattilalla. Näin sähkönsyöttöhäiriöt eivät aiheuta ongelmia lämmitykseen, tästä esimerkkinä vanhusten palvelutalot.

Yrityksestä

Lämmitysenergia Yhdistys Ry eli LEY on lämmityslaiteasennuksia tekevien liikkeiden urakoitsijajärjestö, jossa on mukana myös alalla toimivia laitevalmistajia, maahantuojia, energiantoimittajia sekä LVI-suunnittelijoita. Vuonna 1956 perustetun yhdistyksen tarkoituksena on asennusten laadun parantaminen ja huoltotoiminnan varmistaminen loppuasiakkaille. Näin ollen se takaa varmat ja toimivat lämmitysratkaisut kuluttajille.

Lue lisää lämmitysratkaisuista!

Next article