Skip to main content
Etusivu » Kiinteistöjen kehittäminen » Omakotitalojen energiatehokkuusremontit vähentävät elinkustannuksia
Energiaratkaisut

Omakotitalojen energiatehokkuusremontit vähentävät elinkustannuksia

Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander muistuttaa, että omakotitalojen energiatehokkuus-remonttien myötä asumisviihtyisyys tavallisesti paranee. Kuva: Suomen Omakotiliitto

Kiristyviin energiatehokkuuden vaatimuksiin tulisi tulevaisuudessa kuitenkin luoda lisää rahoitus- ja avustusmahdollisuuksia.

Jatkossa myös pientaloille kaavaillaan vaatimusta parantaa talon energiatehokkuutta tiettyyn energialuokkaan. Lopullinen aikataulu tai edes direktiivin sisältö eivät vielä ole selvillä, vaan neuvottelut EU:ssa ovat parhaillaan käynnissä. Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander painottaa kuitenkin oman talon suunnitelmallisen ja säännöllisen huoltamisen tärkeyttä ilman tiukentuvia direktiivejäkin.

– Energiatehokkuuden parantaminen muiden remonttien yhteydessä otetaankin nykyään jo hyvin huomioon. Suunnitelmallisuus on tässä kaiken a ja o, jotta remontteihin voidaan varautua myös taloudellisesti.

Omakotitalojen energiatehokkuusremonttien myötä asumisviihtyisyys tavallisesti paranee. Energian käyttötarpeen vähenemisen voivat pienentyä myös asumiskustannukset.

– Siksi omakotitaloasukkaiden neuvonta niin energiatehokkuuden parantamisessa kuin fossiilittomiin lämmitysmuotoihin siirtymisessä on tärkeää, Silander sanoo.

Jäsenmaille annettava päätösvaltaa toimenpiteiden valintaan

Ilmastotavoitteisiin pyrkimisellä on painoarvoa, mutta Silanderin mukaan tärkeää on myös sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Onko kaikilla kotitalouksilla tosiasiallisesti mahdollista vastata direktiivin vaatimuksiin ehdotetussa aikataulussa?

– Jäsenmaille on annettava riittävä päätösvalta keinojen ja toimenpiteiden valintaan, sillä maissa on hyvin erilaiset olosuhteet niin sään kuin rakennuskannankin suhteen.

Tällä hetkellä omakotitalojen energiatehokkuusremontteihin on Suomessa mahdollista saada tukea muun muassa ELY:n kautta.

– Jos talon energiatehokkuus kohenee riittävästi, voi olla oikeutettu myös ARA-tukiin, Silander sanoo.

Vaikka tukia voi saada eri lähteistä, samaan remonttiin voi saada tukea kerrallaan vain yhdestä paikasta. Silander muistuttaakin lisätarpeista.

– Tuleviin mahdollisesti kiristyviin vaatimuksiin tulee luoda rahoitus- ja avustusmahdollisuuksia, jotta kaikki kotitaloudet tosiaan voivat vastata direktiivin velvoitteisiin. Tämä koskee myös suomalaisia kotitalouksia.

Next article