Skip to main content
Etusivu » Kiinteistöjen kehittäminen » Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi on mahdollisuus esitellä omia hyviä ratkaisuja
Energiaratkaisut

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi on mahdollisuus esitellä omia hyviä ratkaisuja

Suomessa on jo loistavia teknisiä ratkaisuja, joilla voidaan parantaa rakennusten energiatehokkuutta merkittävästi, Miisa Tähkänen toteaa. Kuva: Annika Miettinen

Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa, Green Dealiä, päivitetään myös Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD). Nykyinen direktiivi on vuodelta 2018 ja päivitystyö on ollut pitkä. Päivitystyö valmistunee tämän kevään aikana.

– EPBD tulee julki ennen kesää ja sitten on löydettävä vastaus kysymykseen: Mitä tavoitteiden saavuttaminen vaatii kansallisesti? johtava asiantuntija Miisa Tähkänen FIGBC:ltä sanoo.

Johtaako EPBD pakkoremonttien aaltoon?

EPBD ei velvoita suoraan kansalaisia tai alalla toimivia yrityksiä, vaan antaa jäsenvaltioille, kuten Suomelle, tavoitteita esimerkiksi koko kiinteistökannan energiatehokkuuden parantamiseen.

– En usko pakkoremonttiaaltoon, mutta tavoitteiden saavuttamiseksi voitaneen odottaa erilaisia keppejä tai porkkanoita. Koko rakennuskannalle ollaan asettamassa energiatehokkuustavoitteita, ja niiden saavuttamisesta valtio on vastuussa.

Minimienergiatehokkuuden lisäksi direktiivissä on muitakin tavoitteita. Esimerkiksi sähköautojen latauspisteitä halutaan lisätä ja tällä tavoin edistää liikenteen sähköistymistä EU:ssa.

– Samoin halutaan lisätä aurinkopaneelien määrää. Niiden avulla vähennetään EU:n riippuvuutta fossiilisista energialähteistä ja vahvistetaan paikallista energiantuotantoa. Tavoitteet koskevat ensin vain julkisia rakennuksia, mutta vuodesta 2030 lähtien se koskisi kaikkia uusia rakennuksia.

Direktiivissä myös velvoitetaan jäsenvaltioita järjestämään kansalaisille neuvontaa ”yhden luukun periaatteella”. Tällä tavoin pyritään tukemaan energiatehokkuutta parantavien remonttien yleistymistä ja onnistumista.

”Nyt on oikea hetki esitellä omat tekniset ratkaisut”

Seuraavaksi ryhdytään pohtimaan, miten direktiivin asettamat tavoitteet saavutetaan Suomessa. Sen seurauksena kansalliseen lainsäädäntöön ja muihin toimintatapoihin on varmasti tulossa muutoksia.

– Suomessa meillä on jo loistavia teknisiä ratkaisuja, joilla voidaan parantaa rakennusten energiatehokkuutta merkittävästi. Nyt ne kannattaa tuoda esiin, jotta ne saadaan mukaan keskusteluun kansallisia keinoja miettiessä. Tämän hetkisen päivityksen vaikutukset kansalliseen lainsäädäntöön selviävät seuraavan parin vuoden aikana, joten nyt on oikea aika vaikuttaa.

Next article