Skip to main content
Etusivu » Kiinteistöjen kehittäminen » Rakentamisen kehittäminen vaatii sekä rajoja että rakkautta
Rakentaminen

Rakentamisen kehittäminen vaatii sekä rajoja että rakkautta

Kirjoittaja Miisa Tähkänen toimii Green Building Council Finlandilla johtavana asiantuntijana. Kuva: Annika Miettinen

Vihreä siirtymä tarjoaa yrityksillemme kilpailuetua ja Suomelle mahdollisuuden elvyttää talouttamme ympäristökestävällä tavalla. Ilmastotavoitteiden ja toimialan kilpailukyvyn täyden potentiaalin saavuttaminen edellyttää panostuksia alan TKI-toimintaan ja kiertotalouteen, yhteisiä pelisääntöjä sekä parempaa ennakoitavuutta toimintaympäristöön.

Kysyntä vähähiilisille ja kiertotalouteen pohjautuville ratkaisuille kasvaa jatkuvasti sijoittajien tarkentaessa hankkeiden ilmasto- ja ympäristökriteerejä. Samalla vähähiilisten materiaalien, kuten vihreän teräksen tuotanto tarjoaa mahdollisuuksia niin kotimaassa kuin viennissä. Rakentamisen TKI-toiminnalla on mahdollisuus olla kokoaan suurempaa, lisätä kotimaista osaamista ja kasvaa viennin keihäänkärjeksi.

Miten voisimme varmistaa, että olemassa olevaan rakennuskantaan sitoutunut hiili tuottaisi mahdollisimman suuren arvon?

Innovatiivisen uudisrakentamisen ratkaisujen lisäksi on tärkeää uudistaa olemassa olevaa rakennuskantaa kestävästi. Peruskorjaaminen on yleensä purkavaa saneeraamista tehokkaampi keino välttää päästöjen syntymistä. Miten voisimme varmistaa, että olemassa olevaan rakennuskantaan sitoutunut hiili tuottaisi mahdollisimman suuren arvon? Kiertotalous ei tarkoita vaan purkumateriaalien kierrättämistä, vaan myös olemassa olevien hyödykkeiden tehokasta käyttöä ja primääriraaka-aineiden käytön vähentämistä. Jotta edetään piloteista perusprojekteihin, tulisi rakennuslupaviranomaisten kiertotalousosaamista kerryttää laajasti.

Kiinteistö- ja rakennusala on ollut vahvasti vihreän siirtymän ajurina kehittämässä vähähiilisempiä innovaatioita. Vähähiilinen rakentaminen on noussut politiikan agendalle pikkuhiljaa ja sitoumuksia on valmisteltu, mutta toimet ovat mahdollisuuksiin nähden olleet toistaiseksi riittämättömiä. Alan murrosta voidaan edistää tukemalla innovatiivisia hankkeita, vastaamalla osaajapulaan riittävällä täydennyskoulutuksella ja tarjoamalla selkeää ohjausta.

Toimialan yritykset ovat aktiivisesti osallistuneet vähähiilisyyden ohjaamisen kehittämiseen, mutta yhteinen laskentamenetelmä ja raja-arvot puuttuvat yhä. Pitkään jatkunut diskurssi aiheen ympärillä johtaa yrityskohtaisiin ratkaisuihin ja viivästyttää toimialan yhteistä kehitystä. Kiinteistö- ja rakentamisalan täyden potentiaalin valjastaminen edellyttää ennakoitavaa ja kehittämiseen kannustavaa toimintaympäristöä.

Next article