Skip to main content
Etusivu » Kiinteistöjen kehittäminen » Tähtäimessä rakentamisen vastuullisempi tulevaisuus
Kestävä rakentaminen

Tähtäimessä rakentamisen vastuullisempi tulevaisuus

Ympäristövas-tuun osalta olennaisia teemoja ovat ilmastonmuutos, resurssien käyttö, elinkaari-vastuullisuus ja uudistava rakentaminen. Kuva: Getty Images

Rakennusteollisuus RT ry:n vastuullisuusohjelman lähtökohtana ovat rakennusalan merkittävät vastuullisuusteemat.

Kun huomioidaan ilmastokriisin ja luontokadon vakavuus sekä se, miten merkittävä vaikutus rakennusalalla on ympäristöön, ihmisiin ja talouteen, rakennusteollisuus kokee moraalista välttämättömyyttä vähentää toimintansa aiheuttamia haittoja. Toimialan suuntaa kohti hiilineutraaliutta ja luontopositiivista siirtymää ohjaavat jo aiemmin laaditut vähähiilisyys- ja biodiversiteettitiekartat.

– Tänä keväänä vuorossa on vähähiilisyyden tiekartan päivitys, viestintäjohtaja Merja Vuoripuro Rakennusteollisuus RT ry:stä kertoo. 

Rakennusteollisuus RT ry on Vuoripuron mukaan tehnyt yli vuosikymmenen ajan systemaattista työtä myös muun muassa työturvallisuuden parantamiseksi ja harmaan talouden sekä työperäisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi.

 – Meiltä on kuitenkin puuttunut kokonaiskuva rakennusteollisuuden vastuullisuuden nykytilasta ja kehitystarpeista. Rakennusteollisuus on nyt ensimmäisiä aloja, joka laatii toimialatasoisen vastuullisuusohjelman.

Toimenpiteet ja mittarit – kohti samaa vastuullista päämäärää

Vastuullisuusohjelmassa asetetaan tavoitteet sekä määritetään toimenpiteet ja mittarit toimialan vastuullisen liiketoiminnan kehittämiselle.

 – Vastuullisuusohjelman lähtökohtana ovat rakennusalan merkittävät vastuullisuusteemat, jotka olemme tunnistaneet sidosryhmävuoropuhelun ja olennaisuusanalyysin avulla, Vuoripuro sanoo. 

Olennaisuusanalyysissä huomiotiin toimialan negatiiviset ja positiiviset vaikutukset kuhunkin vastuullisuusteemaan sekä toisaalta teemoihin liittyvät taloudelliset riskit ja mahdollisuudet yrityksille. Vuoripuro kuvailee, että ympäristövastuun osalta olennaisiksi teemoiksi seuloutuivat ilmastonmuutos, resurssien käyttö, elinkaarivastuullisuus ja uudistava rakentaminen. 

 – Sosiaalisessa vastuussa keskiöön nousivat osaaminen ja monimuotoisuus sekä asumisen viihtyvyys. Taloudellisen vastuun kannalta tärkeimpinä nähtiin kestävät arvoketjut ja yhteiskunnallinen vastuu.

Lyhyellä aikavälillä vastuullisuusohjelmalla pyritään Vuoripuron mukaan lisäämään tietoisuutta vastuullisuudesta rakentamisen koko arvoketjussa sekä kirittämään toimijoita vastuullisuustyöhön.  

– Päämääränämme on kaiken kaikkiaan vähentää rakentamisen haitallisia vaikutuksia ja luoda uusia mahdollisuuksia kestävälle liiketoiminnalle.

Next article