Etusivu » Kiinteistöjen kehittäminen » Taksonomia tulee, oletko valmis?
Sponsoroitu

Tulevina vuosina EU:n taksonomia eli kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmä vaikuttaa yritysten kohtuuhintaisen rahoituksen saamiseen ja siirtää rahoitusta kestäviin kohteisiin. Se myös ohjaa päästö- ja kulutusseurantaan rakennusten koko elinkaaren ajalta.

Consti kuuluu taksonomiaraportoinnin piiriin. Kun urakoitsija on velvollinen raportoimaan, on sen myös kehitettävä tarjoamiaan palveluja.

– Constissa halutaan kehittyä monella rintamalla. Liityimme mukaan Finnish Green Build Counsiliin ja lähetimme sinne ympäristö- ja vastuullisuusasiantuntijoiden lisäksi linjavastuussa olevia henkilöitä. Näin vastuullisuus saadaan konkreettisemmin osaksi jokaista projektia ja osaksi arkea, toimialajohtaja Jukka Kylliö kertoo.

Energiatehokkuus on merkittävässä roolissa tiloja vuokraavien päätöksissä

Kiinteistön omistajat ovat kiinnostuneita pienentämään rakennuksen ylläpitokustannuksia, mutta energiatehokkuudella on merkitystä tilojen käyttäjillekin.

Monet vuokralaiset eivät enää tule asiakkaiksi kiinteistöihin, joiden E-luokka ei vastaa asiakkaan asettamia vaatimuksia. Consti on halukas opastamaan asiakkaitaan ja heidän asiakkaitaan kannattavien remonttipäätösten tekemisessä.

– Tarkastelemme rakennusten koko elinkaarta, emme pelkästään urakka-aikaa. Esimerkiksi lämmöneristeiden, ilmanvaihtolaitteiden, ikkunoiden ja ilmatiiveysluvun parantaminen sekä uudet energiaa säästävät palvelut ovat esimerkkejä rakennuksen elinkaarikustannusten pienentämisestä, Kylliö toteaa.

Consti OPTIMI parantaa kiinteistön energiatehokkuutta remonttien jälkeenkin

Yksi Constin uusimpia palveluja on Consti OPTIMI -monienergiajärjestelmä, jonka avulla voidaan alentaa kokonaisenergiankulutusta jopa 50 % sekä pienentää merkittävästi CO2-päästöjä.

– Consti OPTIMIn simulointeja voidaan hyödyntää primäärienergian määrittämisessä ja energiatehokkuuden laskennassa. Tällä todennetaan taksonomian teknisiä arviokriteerejä ilmastomuutoksen merkittävän hillinnän osalta, myyntijohtaja Marko Rouvinen täydentää.

Lue lisää Consti OPTIMIsta

Next article