Skip to main content
Etusivu » Korjausrakentaminen » Jukka Kero: ”Taloyhtiöiden korjausrakentaminen elpymässä – Kustannusten nousu varjostaa”
Korjausrakentaminen

Jukka Kero: ”Taloyhtiöiden korjausrakentaminen elpymässä – Kustannusten nousu varjostaa”

korjausrakentaminen
korjausrakentaminen
Korjaushankkeiden huolellinen suunnittelu nousee entistäkin tärkeämpään rooliin. Kuvat: Kiinteistöliitto ja Getty Images

Taloyhtiöiden korjausrakentaminen on kääntymässä uudelleen kasvuun. Vauhdittajina ovat esimerkiksi koronakuopan väistyminen, sähköautojen latauspisteiden rakentaminen sekä lämmitysjärjestelmien kehitystarpeet. Kiinteistöliiton Korjausrakentamisbarometrin mukaan kasvua ennakoivien taloyhtiöiden osuus on noussut korkeimmilleen pitkään aikaan.

Kustannusten nousupaineet ja tuotantokapeikot ovat varjostamassa taloyhtiöidenkin hankkeita, mutta barometrin perusteella taloyhtiöiden näkymät olivat lokakuun alkupuolella odottavat. Barometrin vastaajien yhtiöissä kasvua oli erityisesti toteutus- ja suunnitteluvaiheen kohdalla. Myös hankesuunnittelua oli paljon liikkeellä.

Putkistokorjaukset, julkisivut ja piharakenteet ovat kerrostalojen yleisimpiä korjaushankkeita päättyvänä vuonna. Rivitaloyhtiöillä piharakenteet ja vesikatto sekä muut ulkovaipan osat ovat tänäkin vuonna olleet yleisimmin korjausten kohteina.

Selvästi yli 40 prosenttia vastaajien taloyhtiöistä aikoo toteuttaa sähköautojen latauspisteitä seuraavien viiden vuoden aikana. Sekä rivitalo- että kerrostalovastaajien lukemat nousivat jyrkästi syksyyn 2020 verrattuna. Sähköautojen latauspisteet ovat lähivuosien selvästi yleisin hanke sekä kerros- että rivitaloissa. Barometrin viime vuosien vastausten perusteella vähintään 15 prosentilla taloyhtiöistä onkin jo latauspisteitä toteutettuna, ja rakentaminen jatkuu entistä aktiivisemmin. Tämä on hyvä asia, sillä autokanta on nopeasti muuttumassa kohti sähköistä käyttövoimaa. Kotilataamisella on tärkeä osuus muutoksen onnistumiseksi.

Korjaushankkeiden huolellinen suunnittelu nousee entistäkin tärkeämpään rooliin.

Alkavalla viisivuotiskaudella sähköauton lataushankkeiden jälkeen seuraavaksi yleisimpiä hankkeita ovat kerrostaloissa ulkovaipan kaikki korjaukset sekä piharakenteen ja putkistojen korjaukset. Rivitaloyhtiöissä ulkovaipan osien ja putkistojen korjaukset nousevat seuraavaksi yleisimmiksi. Korjausmarkkinalla onkin yhä enemmän nostamassa päätään 1980-luvun rivi- ja kerrostaloyhtiöt, oletettavasti myös omakotitalokanta, jota myös rakennettiin paljon 1980-luvun nousuhuumassa.

Korjausrakentamista varjostaa rakennuskustannusten tuntuva nousu kesästä lähtien. Puhutaan miltei 10 prosentin vuosinoususta, ja paikoitellen on eletty myös puu- ja komponenttipulaa. Toivotaan, että kustannusnousu asettuu nopeasti. Tämä on tärkeää myös taloyhtiöiden kannalta.

Korjaushankkeiden huolellinen suunnittelu nousee entistäkin tärkeämpään rooliin. Mikäli kustannusten nousu jatkuu voimakkaana, korjaushankkeiden rahoitus vaikeutuu. Monille taloyhtiöille ennakkovarautumisen merkitys nousee yhä tärkeämmäksi.

Kirjoittaja Jukka Kero toimii pääekonomistina Suomen Kiinteistöliitto ry:ssä.

Next article