Skip to main content
Etusivu » Korjausrakentaminen » Petri Pylsy: ”Euroja ja selkokielistä viestintää”
Taloyhtiö

Petri Pylsy: ”Euroja ja selkokielistä viestintää”

Kuva: Katri Lehtola/Keksi

Kirjoittaja Petri Pylsy Suomen Kiinteistöliitto ry:n johtava asiantuntija.

Asunto-osakeyhtiöiden edustajat pitävät rakennusten energiatehokkuuden parantamista tärkeänä asiana. Tämä on hyvä juttu huomioiden maailman nykytilanne. Taloyhtiöt eivät kuitenkaan ole innostuneita tekemään toimia hinnalla millä hyvänsä. Tämä käy ilmi Kiinteistöliiton energia- ja ilmastokyselystä, johon vastasi lähes 3 000 taloyhtiöpäättäjää.

Tyypillinen taloyhtiön edustaja on lähtökohtaisesti motivoitunut kehittämään taloyhtiönsä energiatehokkuutta, mutta päätöksentekoa ohjaavat tiukasti eurot. Energia- ja ilmastokyselyn vastaajat arvostavat ratkaisujen edullisuutta pitkällä tähtäimellä, mutta haluavat energiainvestointien maksavan itsensä takaisin myös varsin nopeasti. Lähes 65 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että toimenpiteen takaisinmaksuaika saa olla enintään 10 vuotta. Ainoastaan 15 prosenttia vastaajista ajatteli, että investoinnin takaisinmaksuaika saa olla yli 15 vuotta.

Ratkaisujen pelkkä vihreys ei myöskään riitä, vaan niiden on oltava kustannustehokkaita ja toimivia.


Ymmärrettävästi taloyhtiöissä halutaan päästä nopeasti nauttimaan toimenpiteiden luvatuista taloudellisista hyödyistä. Pelkkää halpaa hankintahintaa ei taloyhtiöissä kuitenkaan tuijoteta, vaan ratkaisujen luotettavuus ja pitkäikäisyys ovat niin sanottuja must be -elementtejä. Ratkaisujen pelkkä vihreys ei myöskään riitä, vaan niiden on oltava kustannustehokkaita ja toimivia.


Osa luotettavuutta on yritysten halu sitoutua omiin myyntipuheisiinsa. Vastuullinen, omaan tekemiseensä uskova yritys kirjaa mitattavat myyntilupauksensa sanktiopykälineen selkeästi sopimukseen. Valitettavasti näin ei aina tapahdu. Yritysten aito kumppanuus ja vastuullisuus helpottaisi taloyhtiöiden päätöksentekoa ja matkaa kohti ilmastoviisasta asumista.


Taloyhtiöiden energiamurrosta ei edesauta se, että me alan ihmiset olemme tehneet energia-asioista monimutkaiselta kuulostavia ja vaikeasti lähestyttäviä. Kyselyn vastaajista lähes puolet ajattelevat, etteivät edes tiedä mistä ja miten energiatehokkuuden parantaminen pitäisi aloittaa tai että energia-asiat jäävät muiden pakollisten asioiden jalkoihin. Vastaajat kokevat, ettei heillä ole riittävästi tietoa ja osaamista energia-asioista. Vain puolet vastaajista uskaltavat luottaa oman taloyhtiönsä isännöinnin osaamiseen energiatehokkuusasioissa.

Puutteet osaamisessa hidastavat asioiden edistämistä ja fiksujen ratkaisujen toteuttamista taloyhtiöissä. Askel kohti energiatehokkaampia taloyhtiöitä on ymmärtää aidosti osakkaiden tarpeita, huolia ja odotuksia. Tämän lisäksi meidän on muistettava aina ja kaikkialla: Puhu suomea, älä insinööriä!

Next article