Skip to main content
Etusivu » Rakennuttaminen » Hanna Rinta-Erkkilä: ”Euroopan investointirahaston lainatakaus vauhdittaa taloyhtiöiden vihreään energiaan siirtymistä”
Viher- ja ympäristörakentaminen

Hanna Rinta-Erkkilä: ”Euroopan investointirahaston lainatakaus vauhdittaa taloyhtiöiden vihreään energiaan siirtymistä”

Vihreää siirtymää ja digitalisaatiota tukevien hankkeiden investointitarpeet ovat merkittäviä, Hanna Rinta-Erkkilä korostaa. Kuva: Business Finland

Suomalaiset pk-yritykset ja taloyhtiöt voivat nyt hakea ilmasto- ja ympäristölainaa vihreän siirtymän investointihankkeisiin kuten uusiutuviin energialähteisiin siirtymiseen tai energiatehokkuuden parantamiseen. 

Lainaa voidaan myöntää myös vihreille ja energiatehokkaille kaupallisille rakennuksille, esimerkiksi liikerakennusten peruskorjauksiin ja rakentamiseen.

Kelpoisuuskriteerit on suunniteltu EU:n kestävän rahoituksen taksonomian hengessä. Hakuprosessissa huomioidaan ympäristön, yritysvastuun ja hyvän hallintotavan (ESG-kriteerien) tarkastelu. InvestEU:n lainatakaus pienentää rahoituslaitosten riskiä, mikä mahdollistaa lainan myöntämisen edullisemmalla hinnalla.

– Euroopan investointirahaston lainatakauksen hakeminen on tehty yrityksille ja taloyhtiöille helpoksi, sillä rahoituslaitokset ovat neuvotelleet takaukset valmiiksi. Rahoitusneuvotteluissa käsitellään lainatakauksen edellytykset, asioida voi vain oman pankin kanssa. Rahoitettavien investointien sekä yhtiöiden tulee olla taloudellisesti kannattavia ja täytettävä Euroopan investointirahaston asettamat erityiskriteerit. Kehotan ottamaan yhteyttä EU-rahoitusneuvontaan jo siinä vaiheessa, kun hanketta suunnitellaan. Voimme kartoittaa kokonaisvaltaisesti EU-rahoituskentän tarjoamaa lainatakausten lisäksi. Tehtävänämme on tarjota maksutonta tietoa ja neuvontaa Euroopan unionin rahoitusohjelmista ja -tuotteista, kertoo Business Finlandin EU-rahoitusasiantuntija Hanna Rinta-Erkkilä.

InvestEU edistää julkisia ja yksityisiä investointeja

InvestEU-rahaston tavoitteena on käynnistää 26,2 miljardin budjettitakauksella investointeja Euroopassa yhteensä 372 miljardin euron arvosta, tästä 30 % on tarkoitettu edistämään ilmastotavoitteiden saavuttamista. Ohjelma sisältää neljä politiikkaikkunaa: kestävä infrastruktuuri, tutkimus, innovointi ja digitalisaatio, pk-yritykset sekä sosiaaliset investoinnit ja osaaminen. InvestEU-ohjelmaan sisältyvät myös InvestEU-neuvontakeskus ja InvestEU-hankeportaali.

InvestEU-ohjelma parantaa yritysten rahoitusmahdollisuuksia Euroopan investointipankin ja Euroopan investointirahaston kautta. Euroopan investointipankki-ryhmä toimii rahaston pääasiallisena täytäntöönpanokumppanina, myös kansalliset ja EU-alueella toimivat kansainväliset rahoituslaitokset voivat käyttää takausta hyväkseen 25 % osuudella kokonaisrahoituksesta.

– Vihreää siirtymää ja digitalisaatiota tukevien hankkeiden investointitarpeet ovat merkittäviä. Suomalaisten yritysten on tärkeää hyödyntää eurooppalaisia rahoitusmahdollisuuksia, kun rakennetaan aiempaa vihreämpää, digitaalisempaa ja kestävämpää eurooppalaista taloutta, toteaa Rinta-Erkkilä.

Next article