Etusivu » Rakennuttaminen » Kestävä rakentaminen on nähtävä kannattavana investointina
Elinkaarirakentaminen

Kestävä rakentaminen on nähtävä kannattavana investointina

– Rakentamisessa kaksi ajankohtaista aihetta ovat vähähiilisyys ja rakennusten elinkaariominaisuudet, sanoo RIL ry:n tekninen johtaja Pekka Talaskivi.
– Rakentamisessa kaksi ajankohtaista aihetta ovat vähähiilisyys ja rakennusten elinkaariominaisuudet, sanoo RIL ry:n tekninen johtaja Pekka Talaskivi.
Rakentamista on pakko tehostaa: tekemisen pitää olla tasaisempaa, ennakoivampaa ja enemmän kerralla oikein, RIL ry:n tekninen johtaja Pekka Talaskivi toteaa. Kuva: RIL ry

Rakennukset ovat suurin ja näkyvin osa kansallisvarallisuutta. On sekä talouden että ympäristön kannalta järkevää rakentaa kiinteistöjä, jotka kestävät hyvin aikaa ja jotka voidaan tarvittaessa päivittää uuteen käyttötarkoitukseen.

– Vastuullisuus ja kestävyys ovat monia näkökulmia sisältäviä termejä. Niihin kuuluvat resurssien käyttäminen tehokkaasti, ympäristönäkökulma, ilmastonmuutoksen hillitseminen, luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen sekä asioiden toteuttaminen sosiaalisesti kestävällä tavalla. Rakentamisessa kaksi ajankohtaista aihetta ovat vähähiilisyys ja rakennusten elinkaariominaisuudet, sanoo RIL ry:n tekninen johtaja Pekka Talaskivi.


– Näkisin isossa roolissa tilaajien ja kuluttajien kiristyneet vaatimukset. Yhä useampi on valmis maksamaan enemmän vastuullisesta rakentamisesta, Talaskivi jatkaa.

Rakentamisen laatu tehdään, se ei tapahdu itsestään


Laadukas suunnittelu, kestävät materiaalit ja muunneltavuus ovat perusta rakennusten pitkäikäisyydelle. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota rakenneratkaisujen vikasietoisuuteen. Tutkimustulosten lisäksi myös kentältä tulevaa kokemusperäistä tietoa on tärkeää hyödyntää rakennustuotteiden kehityksessä. Ilmasto muuttuu ja on varauduttava siihen, että se mikä toimii nyt, ei enää 30 vuoden päästä riitä.


– Tuotteiden ja materiaalien ominaisuudet esitetään harmonisoituihin tuotestandardeihin perustuvina suoritustasotietoina, mikä on hyvä asia. Haaste on kuitenkin se, että joidenkin rakennustuotteiden osalta kaikkia suunnittelussa tarvittavia ominaisuustietoja ei vaadita standardissa, jolloin niitä ei kattavasti ole myöskään tarjolla, muistuttaa Talaskivi.
Yksi laatuun liittyvä tärkeä tekijä on yksityiskohtien suunnittelu riittävän aikaisessa vaiheessa. Osaavista tekijöistä on pulaa, siksi ei pitäisi yrittää tehdä liian hienoa, vaan sellaista, joka toimii, vaikka tekeminen ei olisikaan ollut täysin virheetöntä.


– Kestävyydessä ei pidä tyytyä kosmeettisuuteen, pitää tutkia pintaa syvemmältä. Vaikka rakennus lopputuotteena näyttäisi samalta, sen voi saada aikaan sekä kestävällä että kestämättömällä tavalla, Talaskivi painottaa.

Next article