Etusivu » Rakennuttaminen » Kiinteistöt käyttöön resurssiviisaasti
Yhteisrakentaminen

Kiinteistöt käyttöön resurssiviisaasti

kiinteistö
kiinteistö
Kuva: Getty Images

Tyhjät tilat ja toisaalta toimitilojen ja asuntojen tarve eivät tällä hetkellä kohtaa. Ongelma on erityisen kärjistynyt kasvuseuduilla. Ongelmaa ratkaisemaan tarvitaan joustavia prosesseja, resurssiviisasta ajattelua ja laajempaa vuoropuhelua eri toimijoiden kesken.

RAKLI ry, joka kehittää kiinteistö- ja rakentamisalaa, jakaa tietoa hyvistä esimerkeistä sekä pyrkii tunnistamaan alan globaaleja ja kansallisia vaikutteita on tarttunut myös tyhjien tilojen ongelmaan ”Tilat käyttöön” -klinikalla.

– Tilat käyttöön -klinikka on yhteistyöhanke, jossa kehitetään tilojen ja kiinteistöjen käyttötarkoituksen muuttamista. Etenkin toimistoja on valtavasti tyhjillään. Samanaikaisesti kasvukaupungeissa on kovaa kysyntää asunnoille ja uudentyyppisille toimitiloille, kertoo RAKLI:n yhdyskunta ja infra -toimialan johtaja Kimmo Kurunmäki.

Toivetilanne olisi, että käyttötarkoituksen muutokset sekä korjaus- ja täydennysrakentaminen auttaisivat reagoimaan rakennetun ympäristön muutostarpeisiin.

– Tavoitteenamme on edistää resurssiviisautta. Keinona on olemassa olevan rakennuskannan ja infrastruktuurin hyödyntäminen uusiin tai täydentäviin tarkoituksiin. Käyttötarkoitus voi tässä tapauksessa määrittyä esimerkiksi asemakaavan uudistamisen myötä tai rakennuslupamenettelyllä – molemmissa tapauksissa kaupungin, kiinteistönomistajan ja muiden asianosaisten vuoropuheluun tukeutuen, Kurunmäki esittelee projektin toimintamallia ja tavoitteita.

Käytännön toimia

Tapoja tukea tehokkaampaa tilojen käyttöä on useita.

– Kaavoissa ei tulisi lähtökohtaisesti määritellä käyttötarkoitusta tarpeettoman tiukasti. Rakennuslupamenettelyssä on ensiarvoisen tärkeää riittävän aikainen ja läheinen hankeyhteistyö. Pallo on niin kiinteistönomistajalla kuin kunnalla ja muilla hankkeen kannalta tärkeillä viranomaisilla.

– Digitalisaatio ja avoimen datan reaaliaikaisuus tulevat tarjoamaan välineitä: kaupunkimalleja, jotka pystyvät osoittamaan tyhjien tai vajaakäytössä olevien tilojen tarjonnan niistä kiinnostuneille tahoille. Kun tällaiseen digitaaliseen malliin saadaan mukaan tapauksiin sovitetut prosessit ja reunaehdot, tilojen käyttö tehostuu merkittäväksi, Kurunmäki sanoo.

Tulevaisuuden toiveita

– Kaupunkien kyky ottaa vastaan kasvua ja nopeita muutoksia kestävällä tavalla korostuu tulevina vuosina. Toivetilanne olisi, että käyttötarkoituksen muutokset sekä korjaus- ja täydennysrakentaminen auttaisivat reagoimaan rakennetun ympäristön muutostarpeisiin.

– Resurssiviisaus, jakamistalous ja kiertotalous ovat tehokkaita keinoja edistää kestävää kehitystä. Rakennukset pysyvät paikoillaan, mutta käyttötarkoitukset ja käyttäjät voivat kiertää.

Next article