Skip to main content
Etusivu » Rakennuttaminen » Kipsi on tehokas keino pienentää rakennusten hiilijalanjälkeä
Sponsoroitu

Juho Ristimäki

kaupallinen johtaja

Knauf Oy

Pekka Torikka

toimitusjohtaja

Knauf Oy

Rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi on jo tehty paljon töitä. Seuraavaksi painopiste on siirtymässä rakennusmateriaalien aiheuttamiin päästöihin.

Rakennustuotteen ympäristöseloste EPD (Environmental Product Declaration) käsittää tyypillisesti tuotteen koko elinkaaren raaka-aineista valmistuksen ja kuljetuksen kautta kierrätykseen.

– Asiakkaan vertaillessa EPD-tuotteiden päästöjä olennainen kysymys on verrataanko arvoja materiaalin painon vai valmiin seinän neliömetrien perusteella. Kun ratkaisuja mietitään yhdessä tilaajan, arkkitehdin ja rakennusmateriaalin valmistajan kesken, optimointimahdollisuuksia löytyy helpommin. Koko rakentamisen arvoketjun yhteistyöllä päästään pienempiin päästöihin, kertoo Knauf Oy:n kaupallinen johtaja Juho Ristimäki.

Kevyt kipsilevy tarjoaa samat ääneneristys- ja paloluokkaominaisuudet kuin raskaammat materiaalit mutta vähäisemmällä massalla, mikä johtaa pienempään hiilijalanjälkeen.

– Tinkimättä ominaisuuksista säästetään rakennuksessa huomattava määrä materiaalikiloja. Useita senttimetriä ohuempi kipsiväliseinä tarkoittaa lisää myytäviä neliöitä.  Käyttämällä myös kipsipohjaista lattiamassaa lattian paksuutta voidaan vähentää kymmenellä millimetrillä, mikä pientää merkittävästi kokonaispäästöjä, kun samalla otetaan huomioon myös ontelolaattojen parantunut kantavuus. Kipsi tuo siis sekä rahallisia että ympäristöhyötyjä, Ristimäki muistuttaa.

Kestävä kehitys auttaa rakentamaan parempaa liiketoimintaa

Ne yritykset, jotka osaavat yhdistää kestävän kehityksen liiketoimintaansa, erottuvat kilpailussa ja kasvattavat asiakkaidensa luottamusta.

Euroopan unionin rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD, Energy Performance of Buildings Directive) tavoitteena on parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Direktiivi vaikuttaa sekä uudisrakentamiseen että olemassa olevien rakennusten peruskorjauksiin, ja se tulee vaikuttamaan merkittävästi rakentamisalaan ja materiaalivalmistajiin.

– Tiukentuvat ympäristövaatimukset eivät ole materiaalinvalmistajalle pakollinen paha vaan mahdollisuus syventää yhteistyötä asiakkaan kanssa. Yhteisillä tavoitteilla ja kulkemalla samaan suuntaan luodaan arvoa molemmille sekä saadaan aikaan parempaa liiketoimintaa. Auttamalla asiakkaitamme uudistamaan suomalaista rakentamista voimme yhdessä löytää merkittäviä päästövähennyksiä ja päästä merkittäviin hyötyihin, toteaa Knauf Oy:n toimitusjohtaja Pekka Torikka.

Knaufin kunnianhimoisilla päästövähennystavoitteilla, kuten investoinneilla koko tuotantoprosessin sähköistämiseen, on selkeä vaikutus asiakkaan tuotekohtaisiin EPD-arvoihin.

– Kipsiraaka-aineen ominaisuudet eivät muutu kierrätettäessä, joten kaikki kerätty puhdas kipsijäte voidaan kierrättää ikuisesti. Olemme Knaufilla mukana talkoissa, jotta hyödyntäminen olisi kaikille osapuolille mielekästä. Tavoitteemme on nostaa kierrätysjakeen osuus kahteenkymmeneen prosenttiin vuoteen 2026 mennessä, Ristimäki lupaa.

Kipsi on ekologinen rakennusmateriaali

– Pilarirakenteet ja kevytrakenteisten seinien käyttäminen pienentävät kiinteistön hiilijalanjälkeä, sillä materiaalia kuluu vähemmän, rakennus on muuntojoustavampi ja materiaalin kuljettaminen vie vähemmän energiaa.
– Puurakentamisessa kipsi on välttämätöntä palosuojauksen kannalta.
– Rakennuksen pienempi hiilijalanjälki helpottaa rahoituksen saamista sekä nostaa kiinteistön arvoa.

Haluatko tietää lisää?

Tutustu Knauf Oy:n vähähiilisyystiekarttaan 2022–2032:

Next article