Skip to main content
Etusivu » Rakennuttaminen » Puretut rakennusosat eivät enää ole suoraan ja aina jätettä
Rakennusala

Puretut rakennusosat eivät enää ole suoraan ja aina jätettä

Vaikka rakennus lopulta purettaisiin, sen osat olisivat paremmassa kunnossa uudelleenkäyttöä varten, Ella Lahtinen muistuttaa. Kuva: Annika Miettinen

Kansallisen rakentamislain korjaussarja on vielä viimeistelyssä, mutta vaikuttaa siltä, että laki ei estäisi kuntia purkamasta tyhjilleen jääneitä rakennuksia.

– Olennaista purkuluvan saamiselle ja myöntämiselle olisi, että purkamisen täytyy johtaa purkumateriaalin uudelleenkäyttöön tai kierrättämiseen, FIGBC:n johtava asiantuntija Ella Lahtinen sanoo.

Purettujen rakennusosien kierrättäminen ei ole aina mahdollista niiden sisältämien haitta-aineiden takia. Toisaalta ei ole itsestään selvää, että osien lujuus on riittävällä tasolla ja että ne saadaan puhdistettua turvallisiksi.

Ympäristöministeriö on jo määritellyt lausunnossaan, että kokonaisena irrotetun rakennuselementin uuden käyttökohteen ei tarvitse olla tiedossa purkuvaiheessa.

– Rakennuselementtien varastoinnillekaan ei ole aikarajoitetta, vaan oleellista on, että tuote säilyy käyttökelpoisena odottaessaan uutta käyttökohdetta. Tämä on merkittävää rakennusosien kiertotaloudelle, koska aiemmin kaikki purettu katsottiin jätteeksi.

Vaikuttaa siltä, että laki tuo purkajille velvoitteen uudelleenkäyttää tai kierrättää purkumateriaaleja.

– Kierrätyksen toteuttaminen vaatinee monissa kunnissakin panostuksia jätehuoltoon. Järkevintä on kierrättää rakennusosat siellä, missä ne on purettukin. Uudelleenkäytöstä löytyisi varmasti myös liiketoimintamahdollisuuksia ympäri Suomen.

Purkua odottavien rakennusten hyvä kunto on kaikkien etu

Usein rakennukset seisovat tyhjillään vuosikausia ennen purkupäätöstä, koska purkaminen kaikkine viranomaiskeskusteluineen ja päätöksentekoprosesseineen vie aikaa.

– Kunnissa voisi miettiä ennakkoluulottomammin terveiden ja turvallisten, mutta tyhjien rakennusten väliaikaista käyttöä. Ja kannattaisi kysyä alueen asukkailta, millaista toimintaa he haluaisivat rakennuksiin. Esimerkiksi Tampereella on erään korjausta odottavan kohteen autotallissa kesäbaari.

Kaupungin hallinnon sekä maan- ja kiinteistöomistajien rinnalla asukkaat ovat tärkeä sidosryhmä, koska on myös heidän intresseissään pitää alueet vireinä.

– Kun rakennuksissa säilyy elämä myös korjausta tai purkua odottaessa, rakennukset säästyvät todennäköisemmin ilkivallalta. Vaikka rakennus lopulta purettaisiin, sen osat olisivat paremmassa kunnossa uudelleenkäyttöä varten, Lahtinen muistuttaa.

Next article