Etusivu » Rakennuttaminen » Puurakentaminen leikkaa merkittävästi hiilipiikkiä
Puurakentaminen

Puurakentaminen leikkaa merkittävästi hiilipiikkiä

puurakentaminen-uudisrakentaminen-hiilipiikki
puurakentaminen-uudisrakentaminen-hiilipiikki
Uudisrakentamisen elinkaaripäästöjä voidaan Suomessa vähentää jopa 20 prosenttia kasvattamalla merkittävästi puurakentamisen osuutta. Kuvat: Getty Images ja Puutuoteteollisuus ry

Matti Mikkola

toimitusjohtaja, Puutuoteteollisuus ry

Suunnittelu ja materiaalivalinnat määrittelevät, miten rakentamisen hiilineutraalisuustavoitteet tullaan saavuttamaan.

Kaupungistuminen tuo uutta puurakentamista lähiöistä kantakaupunkeihin. Puurakentamisella voidaan välittömästi leikata uudisrakentamisen hiilipiikkiä 30 prosentilla. Kasvattamalla merkittävästi puurakentamisen osuutta voidaan uudisrakentamisen elinkaaripäästöjä Suomessa vähentää jopa 20 prosenttia.

– Rakentamisen päästöt ovat merkittävät. Uusiutuvista rakennusmateriaaleista syntyy vähemmän päästöjä kuin fossiilisista. Päästöjen lisäksi tärkeää on rakennusprosessin muuttuminen. Kun betonirakenteita korvataan puisilla, teollisesti esivalmistetuilla kokonaisuuksilla, siirtyy työmaalla tapahtuva rakentaminen hallittuihin tehdastiloihin. Puun ainutlaatuinen paino-lujuussuhde mahdollistaa tämän, kertoo Puutuoteteollisuus ry:n toimitusjohtaja Matti Mikkola.

Rakentamisen tuottavuusloikka

– Viimeisen 10 vuoden aikana teollinen puurakentaminen on kehittynyt enemmän kuin muu rakentaminen puolessa vuosisadassa; 1970-luvun puolivälin jälkeen rakentamisen tuottavuus ei ole merkittävästi kehittynyt. Ainoa keino rakentaa kasvukeskuksiin kohtuuhintaisia asuntoja on nostaa tuottavuutta, jolloin rakennuskustannuksia saadaan alaspäin, Mikkola painottaa.

Kun lähes 80 prosenttia uudesta rakennuksesta voidaan esivalmistaa tehtaassa, rakentamisprosessi muuttuu radikaalisti. Puurakentamisella voidaan vähentää 30–50 prosenttia työmaa-ajasta. Kun prosessit edelleen kehittyvät ja paikan päällä tehtävä rakentaminen muuttuu yhä enemmän valmiiden elementtien asentamiseksi, rakentamista voidaan tehostaa jopa 70 prosenttia.

– Suunnittelu ja erityisesti sen saumaton liittyminen kokonaisprosessiin korostuu. Karrikoiden tällä hetkellä taloja suunnitellaan samalla kun niitä rakennetaan. Teollisessa esivalmistuksessa kaikkien suunnitelmien ja piirustusten on oltava valmiina ennen kuin tehdään mitään, sanoo Matti Mikkola.

Teollinen toteutus ei tarkoita, että kaikista rakennuksista ja asunnoista tulisi samanlaisia. Mutta massaräätälöinti mahdollistaa prosessien vakioinnin, skaalautuvuuden ja laadun paranemisen.

Next article