Etusivu » Rakennuttaminen » Puurakentamisen edut korostuvat tulevaisuudessa
Elinkaarirakentaminen

Puurakentamisen edut korostuvat tulevaisuudessa

Puurakentamisen potentiaali tunnistetaan Jussilan mukaan erityisesti julkisessa rakentamisessa ja kerrostaloissa. Kuva: Riikka Kalmi

Puun käyttö lisää rakentamisen ekologisuutta. Teollisen puurakentamisen yleistymistä hidastavat kuitenkin vielä korkeaksi koetut kustannukset sekä kokemuksen puute.  

Puurakentaminen on edistynyt Suomessa hitaasti, vaikka uusiutuvan ja helposti kierrätettävän puun käyttäminen rakentamisessa on yksi keskeisimmistä keinoista pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä. Puun käyttäminen rakennusmateriaalina mahdollistaa myös elinkaarilaadukkaan teollisen moduulirakentamisen, jolloin työmaalle voidaan tuoda jopa valmiita asuntoja. 


– Moduulirakentaminen säästää paitsi ympäristöä ja materiaaleja myös rakentamiseen kuluvaa aikaa, kun etukäteissuunnittelua ja -valmistusta tehdään kuivissa olosuhteissa tehtaalla, projektisuunnittelija Jaakko Jussila Helsingin yliopistolta sanoo. 


Suuren mittakaavan rakentamisessa betonirakentaminen on edelleen valtavirtaa. Tästä johtuen puurakentamisen potentiaali tunnistetaan Jussilan mukaan erityisesti julkisessa rakentamisessa ja kerrostaloissa.


– Varsinkin julkiselle rakentamiselle on asetettu lähivuosille hyvin kunnianhimoiset puunkäytön tavoitteet.


Kunnilla tärkeä rooli puurakentamisen edistämisessä 


Puurakentamisen yleistymisen esteenä on osittain myös kapasiteettihaasteet sekä osaamisen ja kokemuksen puute. Kapasiteetin riittävyydestä huolensa ovat osoittaneet julkiset toimijat. 


– Osa rakennusliikkeistä ja kunnista pohtii sitä, että jos puusta aletaan laajamittaisesti rakentaa, niin löytyykö tähän kapasiteettia ja nousevatko sitten myös hinnat, Jussila toteaa.

Etenkin vaativien puurakenteiden suunnitteluosaamista ja tietotaitoa suunnittelupuolella kaivattaisiin Jussilan mukaan enemmän. 


– Suurimmistakaan rakennusliikkeistä harvalla on monesta kohteesta kokemusta. Asiantuntijoita kyllä löytyy, mutta laaja-alainen kokemus on vielä vähäistä. 


Jussila painottaa myös kuntien merkittävää – ja osin ristiriitaista roolia puurakentamisen edistämisessä.


– Kunnilla on mielenkiintoinen ja haastava rooli puurakentamisessa. Julkisen rakentamisen ja ilmastotavoitteiden myötä kuntien pitäisi olla edistämässä puurakentamista. Samaan aikaan ne valvovat viranomaisina rakentamista, jota on perinteisesti pidetty ennemmin rakentamista hidastavana toimintana

Next article