Etusivu » Rakennuttaminen » Rakentamisen laadulla elinkaarikiinteistöjä
Sponsoroitu

Siuntion kunta on elinkaarirakentamisen edelläkävijä. Sivistys- ja hyvinvointikampus avautui elokuussa 2022. Hanke toteutetaan elinkaariurakkana. Rakennuttaja vastaa kiinteistön ylläpidosta ja huollosta 20 vuotta. Kokonaisarvo rakennuksen elinkaaripalveluille on noin 37 miljoonaa euroa.

Kuntien kiinteistöjen korjausvelka on Suomessa huolestuttavan suuri. Merkittävin syy rakennusten huonokuntoisuuteen on 1970–1980 -luvun rakennusbuumi, jolloin rakentamistavoissa oli puutteita. Toinen syy on kuntien systemaattinen rakennuskannan ylläpidon laiminlyönti.

Ahma Insinöörien pitkän linjan projektipäällikkö Timo Ryyppö peräänkuuluttaa rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon uutta ryhtiliikettä. 

– Rakennuksen peruskorjausiän kuuluisi olla 50 vuotta. Olemme tilanteessa, jossa emme pääse edes peruskorjaamaan kiinteistöä, vaan joudumme purkamaan jo 30 ja 20 vuotta vanhoja rakennuksia niiden huonokuntoisuuden takia, projektipäällikkö Ryyppö tilittää.

Elinkaarikiinteistö kestää 100 vuotta

Laadukas rakentaminen huomioidaan jo tarjouspyyntövaiheessa. Kuntapäättäjien ja kunnan viranhaltijoiden on määriteltävä rakentamisen tavoite – sata vuotta kestävä rakennus. Se ohjaa kilpailutusta ja elinkaarikustannuslaskentaa oikeaan päämäärään.

– Rakennusten suunnittelun pitää olla elinkaarikestävää. Suunnitteluvaiheessa on ajateltava sitä, että julkisen rakennuksen tulee kestää ainakin sata vuotta, peruskorjausvälin ollessa 50 vuotta. Rakentaessa on tärkeää priorisoida laatua rahan sijaan, valitaan kestävät ratkaisut, jotka ovat huollettavissa ja korjattavissa, Ryyppö painottaa.

Suunnitteluvaiheessa on laskettava huollon elinkaarikustannukset ja tehtävä ne läpinäkyväksi. Rakennuksen kuluja ovat myös rakennuskustannukset – rakennus maksaa kunnalle myös käytön aikana. Suunnittelu- ja käyttövaiheen väliin jää varsinainen rakentaminen.

Kaksi koulua samassa: Aleksis Kiven koulu käsittää esikoulun lisäksi ala- ja yläasteen, kun taas Sjundeå Svenska Skola kattaa luokat 1-6. 

Laadunvarmistusta sanktiolla

Ryypön näkemys kuntahankkeiden kilpailutuksesta ja toteutuksesta on kaksijakoinen: osa kunnista kiinnittää huomiota rakentamisen laatuun enemmän ja toiset huolestuttavan vähän. Ongelma on hänen mukaan siinä, että pienissä kunnissa iso hanke on yleensä ainutkertainen, eikä kuntapäättäjillä ja viranhaltijoilla ole kokemusta vastaavien hankkien toteutuksesta. Suuremmissa kunnissa taas halutaan olla kokeilevia: poliitikot ajavat näkemystä, josta puuttuu tietämys mallin läpiviennistä.

– Kaikki päättäjät ja viranhaltijat eivät ymmärrä laadukkaan rakentamisen tärkeyttä. Takerrutaan lillukanvarsiin, kuten urakkakilpailutus muotoihin, mitkä pitäisi jättää rakennuttajan asiantuntemuksen varaan. Välillä kuntapoliitikot kiirehtivät hankkeita turhaan, mikä ei koskaan ole rakentaessa etu, Ryyppö arvioi.

Kolmas huomattava ongelma julkisissa hankkeissa on työn vastaanottamisesta puuttuvat laatukriteerit. Ryypöllä on ratkaisu.

– Kilpailutusvaiheessa laatu pisteytetään, mutta tekemistä ei todenneta oikein mitenkään. Valmiista rakennuksesta pitäisi katsoa, onko haluttu laatu tavoitettu. Laadun alituksesta tilaaja saa hyvityksen. Eli kunta maksaa urakoitsijalle vähemmän. Tällainen systeemi lisää urakoitsijoiden motiivia varmistaa laadukas oma työ, Ryyppö laskee.

Asukkaiden Siuntio

Ryyppö toimii projektipäällikkönä kahdessa Siuntion kunnan elinkaarihankkeessa tarveselvityksestä vastaanottoon. Siuntiossa tavoitellaan aidosti terveellisiä, turvallisia ja kestäviä rakennuksia.

Kesällä 2022 avattiin asteittain monitoimitalo Siuntion sivistys- ja hyvinvointikampus, joka yhdistää saman katon alle perhekeskuksen, kirjaston, Walkers-nuorisotilan, suomenkielisen Aleksis Kiven koulun ja ruotsinkielisen Sjundeå Svenska Skolan sekä laajasti Siuntion nuorisotoimen, -kulttuurin ja vapaa-ajantoiminnot.

Kampuksen joustavat tilajärjestelyt lisäävät kuntalaisten liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia.

– Erityisesti monitoimisali siirtokatsomoineen ja kokousteknisin ratkaisuineen nousee esille. Monitoimisalissa voidaan esittää laaja-alaisesti musiikkia ja elokuvia, ja se toimii yli 200 hengen kokoustilana, esittelytilana sekä Siuntion kunnan kunnanvaltuuston kokouspaikkana, johon yleisö pääsee katsomon yläosaan seuraamaan valtuuston kokouksia paikan päälle, Ryyppö iloitsee.

Osaavat rakennuttajakonsultit palveluksessanne

Next article