Skip to main content
Etusivu » Rakennuttaminen » Resurssiviisaasti kohti kestävää, vähähiilistä rakentamista
Vähähiilinen rakentaminen

Resurssiviisaasti kohti kestävää, vähähiilistä rakentamista

kestävä
kestävä
Pekka Vuorinen muistuttaa, että vähähiilisyyteen on pyrittävä tinkimättä kuitenkaan elinkaarilaadun keskeisistä tekijöistä. Kuva: Johanna Lind

Kestävä, vähähiilinen rakentaminen sisältää niin taloudellisen, teknisen, ekologisen kuin sosiaalisenkin aspektin.

– Kestävän kehityksen periaatteiden tuominen osaksi rakennushanketta laittaa rakentamisen panos-tuotosajattelun uusiksi. Laskennan painopiste on siirrettävä investointivaiheesta elinkaareen, ja tehtävä kiinteistön käyttäjän, omistajan ja ympäristön kannalta mahdollisimman optimaalisia ratkaisuja. Nyt tehtävillä ratkaisuilla vaikutetaan 50, 100 tai 150 vuotta käytössä olevien rakennusten ja infrarakenteiden kokonaispäästöihin, toimivuuteen sekä yhteiskunnalliseen arvoon, sanoo Rakennusteollisuus RT ry:n ympäristö- ja energiajohtaja Pekka Vuorinen.

Vähäpäästöisen energian vapauttaminen muuhun käyttöön on kiinteistö- ja rakennussektorin hiilikädenojennus energia-intensiivisille toimialoille.

Kestävällä, vähähiilisellä rakentamisella tarkoitetaan rakentamista, joka resurssiviisaasti tuottaa pitkäikäistä, energiatehokasta, mahdollisimman vähän huoltoa ja korjausta vaativaa rakennuskantaa sekä infran rakenteita. Elinkaarilaadun muodostavat toiminnalliset ominaisuudet säilyvät koko käyttöiän. Rakenteiden pitkäaikaiskestävyys ja toimintavarmuus korostuvat ilmastonmuutoksen myötä kovenevissa käyttöolosuhteissa.

– Vähähiilisyyteen on pyrittävä tinkimättä elinkaarilaadun keskeisistä tekijöistä, joita ovat turvallisuus, terveellisyys, viihtyisyys, muuntojoustavuus, helppohoitoisuus ja taloudellinen arvo. Rakennuksia ei voi laittaa yhteen muottiin, vaan niiden tekniset ja toiminnalliset vaatimukset vaihtelevat. Tästä syystä yksittäiselle rakennukselle on erittäin vaikeaa asettaa hiilipäästöjen kattoa, Vuorinen painottaa.

Tiekartta vähähiilisyyteen

– Rakennetun ympäristön merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on kiistaton. Vähähiilisyyttä tavoiteltaessa rakennetun ympäristön energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä merkittävästi. Rakennusteollisuus RT:n näkemyksen mukaan kestävä, vähähiilinen rakentaminen vastaa parhaiten näihin haasteisiin, Vuorinen sanoo.

Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 -tiekartta sekä sen lisäselvitykset tarjoavat läpinäkyvää, luotettavaa tietoa rakennusten ja infran rakenteiden elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista, elinkaarilaadun eri tekijöiden merkityksestä sekä eri ratkaisujen investointi- ja käyttökustannuksista. Tiekartta oli esillä myös Glasgow’n ilmastokokouksessa.

– Olemassa olevan rakennuskannan energiankulutuksen ja päästöjen vähentämisessä on merkittävin potentiaali, mutta päästövähennystavoitteiden saavuttaminen edellyttää kaikkien rakennetun ympäristön toimijoiden yhteistyötä. Päästöjä on vähennettävä hallitusti niin, että ei aiheuteta tulevaa korjausvelkaa. Vähäpäästöisen energian vapauttaminen muuhun käyttöön on kiinteistö- ja rakennussektorin hiilikädenojennus energiaintensiivisille toimialoille, lupaa Vuorinen.

Next article