Skip to main content
Etusivu » Rakennuttaminen » Taksonomia tekee ympäristötavoitteista yhteismitallisia
Energiaratkaisut

Taksonomia tekee ympäristötavoitteista yhteismitallisia

Suomessa on panostettu etenkin energia-tehokkaaseen rakentamiseen. Kuva: Getty Images ja Rakennusteollisuus RTY ry

Euroopan unionin kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä eli EU-taksonomia on työkalu, joka auttaa kohdentamaan sijoituksia vähähiilisiin, resilientteihin ja resurssitehokkaisiin toimenpiteisiin. 

Tarkemmat sektorikohtaiset vaatimukset ja tekniset kriteerit annetaan kesällä 2020 voimaan tullutta taksonomia-asetusta täydentävillä delegoiduilla asetuksilla.

– Kiinteistöt ja rakentaminen ovat yksi seitsemästä taksonomiassa esiin nostetusta toimialasta. Asetus koskee niin olemassa olevaa rakennuskantaa, uudisrakennuksia kuin infraa. Rahoitusta myönnetään ympäristökriteerien mukaisesti, jolloin esimerkiksi hiilineutraalius ja päästöjen vähentäminen vaikuttavat saatavan rahan hintaan. Aihe on relevantti kaiken kokoisille yrityksille: rahoituslaitos tai sijoittaja voi pyytää raporttia urakoitsijalta, joka joutuu kysymään tietoja alihankkijoiltaan, näin vaikutukset kohdistuvat hankintaketjun kautta pieniinkin yrityksiin, kertoo Rakennusteollisuus RT ry:n ympäristö- ja energiajohtaja Pekka Vuorinen.

Ympäristötavoitteita tukeva taloudellinen toiminta ei ole taksonomian mukaista, jos se aiheuttaa merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteista tai rikkoo esimerkiksi ihmisoikeuksia.

Energiatehokasta suomalaista rakentamista

Suomessa on panostettu etenkin energiatehokkaaseen rakentamiseen, joten merkittäviä parannuksia on jo huomattavasti vaikeampaa tehdä kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa.

Taksonomia on kuitenkin mahdollisuus kiinteistö- ja rakennussektorille tuoda lisäarvoa, erityisesti energiatehokkuutta parantavassa korjausrakentamisessa, jolla pidennetään rakennuksen elinkaarta osana rakentamisen kiertotaloutta. Sitä edistää myös rakennusten purkumateriaalien, kuten teräksen, betonin ja lasin kierrätys.

– Merkittäviä ja nopeasti vaikuttavia päästövähennyksiä tavoiteltaessa isot investoinnit tulisi suunnata isoihin päästölähteisiin. Suurimmat päästöt syntyvät jo rakennetusta ympäristöstä, jossa rakennusten lisäksi myös alueiden energiajärjestelmät ja joukkoliikenne vaikuttavat merkittävästi kokonaispäästöihin, Pekka Vuorinen muistuttaa.

Pekka Vuorinen työskentelee ympäristö- ja energiajohtajana Rakennusteollisuus RT ry:ssä.

Next article