Skip to main content
Etusivu » Rakennuttaminen » ”Teollinen vallankumous ei ole vielä ehtinyt rakennusalalle”
Rakennusala

”Teollinen vallankumous ei ole vielä ehtinyt rakennusalalle”

– Rakentamisessa kaksi ajankohtaista aihetta ovat vähähiilisyys ja rakennusten elinkaariominaisuudet, sanoo RIL ry:n tekninen johtaja Pekka Talaskivi.
– Rakentamisessa kaksi ajankohtaista aihetta ovat vähähiilisyys ja rakennusten elinkaariominaisuudet, sanoo RIL ry:n tekninen johtaja Pekka Talaskivi.
Rakentamista on pakko tehostaa: tekemisen pitää olla tasaisempaa, ennakoivampaa ja enemmän kerralla oikein, RIL ry:n tekninen johtaja Pekka Talaskivi toteaa. Kuva: RIL ry

Työmailla suuri osa työajasta kuluu muuhun kuin arvoa tuottaviin tehtäviin. Häiriöt työskentelyssä voivat paitsi altistaa laatuvirheille, vaikuttaa jopa koko hankkeen läpimenoaikaan.

Tuottavuus paranee, kun tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan.

– Moni asia, mikä on ollut tehdasteollisuuden arkea jo kauan puuttuu työmailta. Mutta rakentamista on pakko tehostaa: tekemisen pitää olla tasaisempaa, ennakoivampaa ja enemmän kerralla oikein, RIL ry:n tekninen johtaja Pekka Talaskivi sanoo.

”Tahtituotannossa ammattilaisilla on aikaa tehdä oma työnsä hyvin”

Tahtituotannon lähtökohta on kehittää toimintaprosesseja ja ihmisten osaamista, mistä on hyötyä myös seuraavissa hankkeissa. Tarkoitus ei ole lisätä juoksemista vaan ottaa turhat askeleet pois.

– Tuotantoon saadaan selkeä rytmi ja virtaus, kun perusteellisen ennakkosuunnittelun avulla tuotanto on mahdollisimman vakioitu. Tavoite on se, että työmailla ei ajauduta ad hoc -ratkaisuihin.

Tahtituotanto sopii erityisesti kohteisiin, joissa on paljon toistuvia tiloja, kuten esimerkiksi asuntotuotannossa.

– Tahtiaika luo hankkeelle rytmin. Kohteesta riippuen se voi olla päivä, viikko tai jotain siltä väliltä. Tahtiaika kuvaa sitä aikaa, jossa työtehtäväkokonaisuus on tarkoitus suorittaa tietyssä paikassa – tahtialueella.

Tahtialueita kiertää hankkeen rytmissä tahtivaunuja, joille on varmistettu työvaiheen edellytykset.

– Kaikki materiaalit on valmiina ja ammattilaisilla aikaa tehdä oma työnsä hyvin. Jokainen tietää, milloin tulla paikalle ja voi luottaa siihen, että edelliset työvaiheet on tehtynä. Tämä paitsi parantaa laatua, mutta myös palauttaa ylpeyden omaan työhön.

Virtaus ei synny itsestään: ”Tahtituotanto on kuin orkesterin johtamista”

Tahtituotannossa päivittäisjohtaminen on isossa roolissa: se varmistaa töiden etenemisen suunnitellusti eli yhteisessä rytmissä pysymisen.

– Tarkan tilannekuvan tuottaminen on kriittistä, koska ilman sitä työmaa voi jumiutua. On myös varmistettava, että tieto kulkee sujuvasti eri osapuolille ja kaikilla on samanlainen työnteon asenne.

Miten varmistetaan, että jokainen tekee osuutensa sovitusti?

– Virheitä sattuu ja yllätyksiä tulee eteen, mutta tahtituotannossa ne korjataan heti. Tärkeintä on toimiva kommunikaatio ja yhteistoiminta, joiden perustana on ihmisten kunnioitus. Yhdessähän niitä projekteja tehdään ja kaikkia tarvitaan onnistumiseen, Talaskivi muistuttaa.

Next article