Etusivu » Rakennuttaminen » Tulevaisuuden kiinteistö tähtää hiilineutraaliuteen
Elinkaarirakentaminen

Tulevaisuuden kiinteistö tähtää hiilineutraaliuteen

Päästöjen vähentäminen ja kiertotalouden edistäminen ovat nousseet toimialan tärkeimmiksi teemoiksi muutaman viime vuoden aikana, kirjoittaa Mikko Nousiainen. Kuva: Getty Images

Mikko Nousiainen

toimitusjohtaja, Green Building Council Finland

Energiatehokkuusajattelusta siirryttäessä elinkaariajatteluun on huomattava, että hiilidioksidipäästöt ovat tarinan päähenkilö – ei energia tai sen käyttö. Rakennuksiin liittyvät suurimmat päästöt syntyvät rakennusmateriaalien valmistuksessa, rakentamisessa ja kiinteistön käyttövaiheessa.

Päästöjen vähentäminen ja kiertotalouden edistäminen ovat nousseet toimialan tärkeimmiksi teemoiksi muutaman viime vuoden aikana. Koko rakennus- ja kiinteistöala on kääntänyt kurssiaan todella nopeasti.

Olemassa olevan rakennuskannan kehittämisessä on paljon mahdollisuuksia. Kiinteistöjä kehitetään kohti hiilineutraaliutta eli päästöttömiksi käytönaikaisen energiankulutuksen osalta. Kansainväliseen Net Zero Carbon Buildings -sitoumukseen ovat Suomessa liittyneet esimerkiksi Antilooppi, Citycon, Varma ja Helsingin kaupunki.

Me Green Building Council Finlandilla edellytämme, että kaikissa merkittävissä rakennushankkeissa huomioidaan vähähiilisyys ja kiertotalous. Tavoitteet täytyy asettaa korkealle, sillä kiinteistöjen elinkaaret ovat hyvin pitkiä. Tavoitteeksi voidaan asettaa vähähiiliset ratkaisut, edistyneiden energiaratkaisujen hyödyntäminen sekä muuntojoustavuus.

Tavoitteet täytyy asettaa korkealle, sillä kiinteistöjen elinkaaret ovat hyvin pitkiä.

Hiilineutraalius on mahdollisuus, jonka koko potentiaalia emme ehkä edes täysin vielä käsitä. Erityinen potentiaali on rakennetussa ympäristössä. Kansantaloudellisesti ajatellen rakennettu ympäristö on arvokkain omaisuutemme. Sen lisäksi se aiheuttaa noin kolmanneksen päästöistämme, kuluttaa materiaaleja enemmän kuin muut teollisuuden alat ja tuottaa runsaasti energia- ja materiaalivirtoja, joita toistaiseksi hyödynnetään uudelleen hyvin vähän.

On myös uskallettava rohkeasti myöntää, että vain lainsäädäntöä noudattaen emme toimi riittävästi emmekä riittävän ripeästi hidastaaksemme kiihtyvää ilmastonmuutosta. Toimintamme on reaktiivista siinä mielessä, että kehitämme tapoja muokata nykyistä tapaamme rakentaa ja asua hiilineutraaliksi. Climate-positive ja proaktiivinen toiminta kehittää täysin uusia ratkaisuja, joissa rakennettua ympäristöä tarkastellaan myös laajempina alueina – omavaraisina, yhteisön hyvinvointia tukevina entiteetteinä.

Next article