Skip to main content
Etusivu » Talotekniikka » Digitalisaatio tehostaa toimintaa ja lisää läpinäkyvyyttä
Digitalisaatio

Digitalisaatio tehostaa toimintaa ja lisää läpinäkyvyyttä

Digitalisaatio
Digitalisaatio
Kuva: Getty Images

Rakennusalakaan ei ole jäänyt sivuun digitalisaation hyödyntämisestä. Alan toimijat ovat itse lähteneet innokkaasti kehittämään sähköisiä työkaluja ja palveluita, ja toimialan kehitystä on kirittänyt lisäksi hallituksen kärkihankkeeksi nimetty KIRA-digi.

Digitalisaatiolla pyritään sujuvoittamaan vanhoja toimintatapoja ja kehittämään uusia. Se tarkoittaa myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja erilaisten palveluiden määrän kasvua. Osa näistä jalostuu kannattavaksi liiketoiminnaksi, jolla tuotetaan asiakkaille lisäarvoa.

Rakentamisen toimitusketjut ovat usein moniportaisia ja sirpaleisia. Tämä pätee myös digitaalisiin ratkaisuihin, sillä samassa hankkeessa voi olla käytössä suuri kirjo erilaisia työkaluja, joiden yhteensovittaminen ei suju aina ongelmitta.

Toimijoiden pitää opetella käyttämään eri työkaluja sekä yhteensovittamaan palveluiden tuottamaa tietoa. Jotta työkalujen monimuotoisuus ja entropian kasvu onnistutaan hallitsemaan, palveluiden käyttäjänäkökulmaa pitää vahvistaa. Lisäksi tuotettavan tiedon tulee olla läpinäkyvää, selkeää ja ymmärrettävää.

Vakiomuotoinen referenssi helpottaa tarjousvaiheessa

RALA kerää tietoa rakennusalan yrityksistä, arvioi ja jakaa tietoa rakennusalan tietoa tarvitseville. Olemme miettineet, miten voisimme lisätä tämän tiedon läpinäkyvyyttä ja käytettävyyttä. Kehitämme vakiomuotoista referenssiä, jolla toteuttaja osoittaa avoimesti toimintansa laatua ja laajuutta.

Olimme tänä vuonna mukana KIRA-digissä hankkeessa, jossa kehitimme mallia vakiomuotoisesta, vertailukelpoisesta ja varmennetusta rakennusalan referenssistä.

Toimijoiden pitää opetella käyttämään eri työkaluja sekä yhteensovittamaan palveluiden tuottamaa tietoa.

Yhtenäisen referenssin määrittelemisen lisäksi laadimme avoimen portaalin, jossa rakennusalan referenssejä voidaan kerätä, ylläpitää ja esittää. Tuotimme alustan, johon kerätään laajasti tietoa rakennetun ympäristön elinkaaresta. Tälle alustalle toteuttajat voivat lisätä yhteisesti sovitun mallin mukaisia referenssejä ja toimittaa niitä tarjoustensa mukana tilaajille. Tilaajat taas voivat vertailla referenssejä alustalla.

Tällainen referenssipankki yleisesti käytettynä alustana tarjousvaiheessa paitsi lisää alan läpinäkyvyyttä, myös tehostaa tarjoamisen ja tilaamisen käytäntöjä. Aika näyttää, kuinka tehokkaasti alustaa hyödynnetään. Sujuvat menettelyt ja avoin, varmennettu tieto toteutetuista hankkeista lisäävät tehokkuutta.

Lisää tietoa: www.rala.fi

Kirjoittaja Tuula Råman työskentelee toiminnanjohtajana Rakentamisen Laatu RALA ry:ssä.

Next article