Skip to main content
Etusivu » Talotekniikka » Ilmanvaihdon modernisointi on ympäristöteko
Sponsoroitu

Ilmanvaihdon energiatehokkuus ja lämmön talteenotto pienentävät merkittävästi kiinteistön hiilijalanjälkeä ja kustannuksia.

Rakennusten energiankäyttö tuottaa noin 76 prosenttia rakennetun ympäristön hiilijalanjäljestä. Kun tilaan tuodaan kuormitukseen nähden juuri oikea ilmamäärä, saadaan kustannus- ja energiatehokkuutta. Tarkka ja tarpeenmukainen ilmanvaihto parantaa myös sisäilman laatua.

– Vanhoissa asuntokohtaisissa ilmanvaihtokoneissa vuosihyötysuhde on 50 prosentin luokkaa, nykyisin päästään yli 80 prosenttiin. Tarvitaan siis yli 60 prosenttia vähemmän ulkoista lämmitysenergiaa. Lisäksi uusien puhaltimien energiankulutus on huomattavasti vanhoja pienempi, muistuttaa asuntoilmanvaihdon myyntipäällikkö Pirjo Valkonen.

Vaihtamalla uusiin energiatehokkaisiin ilmanvaihtokoneisiin voidaan 60 asunnon kerrostalossa säästää jopa 100.000 kWh energiaa vuodessa.

– Vanhan puhaltimen sekä moottorin uusinta on yksi nopeimpia säästökeinoja varsinkin, kun sähkön hinta on noussut huomattavasti. Jos vanha puhallin pyörii kellon ympäri, muutaman tonnin investoinnilla on todella nopea takaisinmaksuaika, sanoo ilmanvaihtoratkaisujen avainasiakastiimin päällikkö Jyrki Lönnström.

– Lisäksi moderneilla ratkaisuilla saadaan säästöä huoltokustannuksissa. Varmatoiminen suorakäyttö toimii kymmenen vuotta ilman korjauksia, siinä ei ole hihnoja, jotka on uusittava joka toinen vuosi, vahvistaa Head of Service Jari Hagström FläktGroup Finland Oy:n elinkaaripalveluista.

Valmiiksi varustellut koneet on helppo asentaa

FläktGroupin vahvuus on laaja asiantuntemus suurten kohteiden modernisoinnista laitteiden ylläpitoon ja huoltoon. Nykyaikaiset järjestelmät ovat laajoja ja kompleksisia. Jotta energiansäästöjä saadaan, on laitteiden toimittava optimaalisesti. Vaikka lopullinen energiansäästö koostuu useammasta osasta, nykyaikaisella ohjaustavalla saadaan merkittäviä lisäsäästöjä.

– Perinteisesti järjestelmien automaatio asennetaan työmaalla, jossa asioista vastuussa voi olla useampi urakoitsija. Meidän jo tehtaalla testatut järjestelmämme ovat hyvin helppoja asentaa, Plug and Play. Käyttökatkot ovat lyhyitä eikä järjestelmien modernisointi vaadi mittavia projekteja, kertoo Hagström.

– Normaalisti kerrostaloissa on joko asuntokohtainen ilmanvaihto tai käytössä on koko rapun yhteinen kone. ILOX 500/1000 -kompaktikoneilla voidaan tehdä kerroskoneratkaisu, joka on tilankäytöltään joustavampi ja parantaa huollettavuutta, esimerkiksi suodattimia ei tarvitse vaihtaa asunnossa. Jos isoon ilmanvaihtokoneeseen tulee käyttökatko, ilma ei liiku missään. Kerroskoneella häiriö on vain yhdessä kerroksessa, Valkonen toteaa.

Isommissa kokonaisuuksissa modulaarisuus tuo käyttövarmuutta. Puhallinseinässä yhden puhaltimen vikaantuessa tilanne voidaan hoitaa suunnitellusti.

– Ennen käytössä oli yksi iso puhallin puhallinosassa, nyt puhallinseinässä voidaan käyttää useampaa. Jos yksi sammuu, kriittisissä kohteissa voidaan nostaa jäljellä olevien puhaltimien ilmamäärää ilman että laitokseen tulee isompaa käyttöhäiriötä, Lönnström kertoo.

FläktGroup Finland Oy on luotettava kumppani

• joka tarjoaa helposti asennettavat ja käyttäjäystävälliset tehokkaat järjestelmät.

• jonka asiantuntemus auttaa valitsemaan kuhunkin kohteeseen järkevimmät ratkaisut.

• joka auttaa kiinteistöjä pienentämään merkittävästi energiankulutustaan.

Energiatehokkaat ilmanvaihtojärjestelmät
ja elinkaaripalvelut

Next article