Skip to main content
Etusivu » Talotekniikka » Kuinka säästää energiaa ja vettä taloyhtiössä?
Energiaratkaisut

Kuinka säästää energiaa ja vettä taloyhtiössä?

energian-saasto-energiamaksu
energian-saasto-energiamaksu
Paras lopputulos saadaan aikaan, kun kulutusseuranta ja energiatehokkuuden parantaminen liitetään kiinteäksi osaksi taloyhtiön perustoimintaa. Kuva: Getty Images

Energia- ja vesimaksut muodostavat taloyhtiöiden hoitokuluista noin 30–40 % ja ovat samaa luokkaa kuin korjaus-, käyttö- ja huoltokustannukset yhteensä. Kulutustasoja voidaan usein pienentää parantaen samalla asumisen laatua.

1. Kiinteistönpidon suunnitelmallisuus avain energia-asioiden hallintaan

Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun kulutusseuranta ja energiatehokkuuden parantaminen liitetään kiinteäksi osaksi taloyhtiön perustoimintaa. Erityisesti suuremmat toimenpiteet on tärkeää toteuttaa suunnitellusti osana taloyhtiön kunnossapitosuunnitelmaa.

Kun kiinteistönpito on suunnitelmallista, kannattavat energiatehokkuustoimet tunnistetaan ajoissa, toimenpiteiden keskinäiset vaikutukset osataan huomioida ja myös virheinvestointien riski vähenee.

2. Lämpöolosuhteet kuntoon lämmitys- ja ilmanvaihtoverkostojen tasapainotuksella

Taloyhtiöiden lämmitys- ja ilmanvaihtoverkostot ovat usein epätasapainossa, mikä aiheuttaa lämpötilatasojen ja ilmanvaihdon voimakkuuden vaihtelua huoneistojen välillä. Tämä heikentää asumisen laatua ja kasvattaa lämmityskuluja. Ongelmat voidaan korjata perussäätämällä ilmanvaihto- ja lämmitysverkostot. Perussäätö on hyvä ajoittaa muiden toimenpiteiden, kuten lämmitysverkoston laiteuusintojen ja lämmitystarpeeseen vaikuttavien korjaushankkeiden yhteyteen. Taloyhtiössä olisi hyvä yhteisesti päättää tavoiteltavat lämpötilatasot, joihin perussäädössä pyritään. Huoneistoihin suositellaan noin 21 °C lämpötilaa, mutta esimerkiksi porraskäytäviin riittää 17 °C.

3. Ylimääräinen vedenkulutus kuriin mukavuudesta tinkimättä

Turhan vedenkulutuksen karsiminen on taloyhtiön kannattavimpia toimenpiteitä. Usein taloyhtiölle tuleva vesijohtoverkoston painetaso on tarpeettoman korkealla ja hanojen virtaamat ylittävät reilusti suositustasot, jotka ovat 12 l/min suihku- ja keittiöhanassa ja 6 l/min pesuallashanassa. Virtaukset voidaan leikata sopivalle tasolle kiinteistökohtaisella vakiopaineventtiilillä. Myös vettä säästävien suihkupäiden ja vakiovirtaussuuttimien asentaminen ovat hyviä keinoja kulutuksen suitsimisessa. Tehokas tapa suitsia kulutusta on myös huoneistokohtaisiin vesimittareihin pohjaava veden laskutus.

4. Energiatehokkuuteen panostaminen remonttien yhteydessä kannattaa

Peruskorjausten yhteydessä kannattaa aina tarkastella myös energiatehokkuuden parantamista. Tarkastelu on tärkeää toteuttaa hyvissä ajoin, viimeistään hankesuunnitteluvaiheessa. Mahdollisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi lämmön talteenotto poistoilmasta, lämmitystapamuutos, lisälämmöneristäminen ja rakenteiden tiivistäminen, aurinkoenergian hyödyntäminen tai kiinteistöautomaatioon liittyvät toimet. Remontin yhteydessä voidaan tehdä myös erilaisia varauksia, jotka mahdollistavat toimenpiteiden edullisemman toteutuksen jatkossa.

5. Älyratkaisuilla lisäsäästöjä

Taloyhtiöiden lämmityksen ohjaukseen on tarjolla erilaisia ratkaisuja, jotka huomioivat ulkolämpötilan lisäksi muun muassa huonelämpötiloja, sääennusteen ja energian kulutushuiput. Ratkaisut tuovat lisäsäästöjä ja auttavat pitämään lämmitysverkoston tasapainossa. Älytermostaattien avulla asukas voi ohjelmoida huonelämpötiloja matalammalle tasolle esimerkiksi työssäolon ja yön ajaksi.

Lisätietoja: motiva.fi/taloyhtiot

Kirjoittaja Teemu Kettunen on Motiva Oy:n asuinrakennusten energiatehokkuuden asiantuntija.

Next article