Skip to main content
Etusivu » Talotekniikka » Talotekniikan energiatehokkuus kannattaa todentaa jo ennen rakennuspäätöstä
Sponsoroitu

Valtaosa kiinteistöjen kustannuksista ja päästöistä lukitaan jo rakennusvaiheessa. Energia-asiantuntijat pystyvät todentamaan kiinteistöjen energiatehokkuuden jo ennen rakentamista.

Eri vaihtoehtojen analysoimisella voi saavuttaa merkittäviä hyötyjä.

– Investointien sijaan olisi hyvä tarkastella ratkaisujen kestävyyttä ja kustannustehokkuutta pitkällä tähtäimellä, kertoo Katja Pekkanen, joka vastaa ARE:n projektitoiminnan PMO-funktiosta.

ARE Sensus® tuo säästöä jopa 40 %

ARE Sensus® on talotekninen järjestelmä, joka hyödyntää ensin rakennuksen sisäiset energiavirrat ja käyttää vasta sen jälkeen ostoenergiaa.

– Tilojen lämmittämisessä hyödynnetään kiinteistön omaa hukkalämpöä ja jäähdyttämisessä auttaa ulkoilman viileys, Pekkanen kuvailee.

Kun kiinteistön energiavirrat optimoidaan, euroja säästyy ja ympäristökuormituskin vähenee. Ja mikä parasta, rakennukset ovat vedottomia ja aiempaa miellyttävämpiä käyttäjille!

– Rakennustyypistä riippuen lämmityksessä voi säästää 10–40 prosenttia ja jäähdytyksessä 30–40 prosenttia, Sensuksesta vastaava suunnittelupäällikkö Markku Ylinen toteaa.

Riippumattomat energiatehokkuuslaskelmat todistavat ARE Sensus® -järjestelmän hyödyt

Hinnaltaan ARE Sensus® on suunnilleen samanhintainen kuin perinteinenkin energiaratkaisu.

– Kaikissa ulkopuolisten tahojen energiatehokkuuslaskelmissa ARE Sensus® on vähentänyt merkittävästi ostoenergiaa ja päästöjä. Osaan kohteistamme se on hankittu juuri siksi, että laskelmat ovat osoittaneet järjestelmän hyödyt, Pekkanen kertoo.

Tyytyväisiä asiakkaita on niin yksityisen kuin julkisen sektorin toimijoissa, joiden rakennukset vaihtelevat toimistoista hotelleihin ja kouluihin.

– Yhden kokeilun jälkeen monet ovat tilanneet järjestelmän useampaan kohteeseen. Järjestelmähän on päällepäin huomaamaton ja sopii siksi sekä uusiin että vanhoihin rakennuksiin, joihin rakenteidensa puolesta sopii säteilylämmitys, Ylinen kertoo.

Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta – Energiansäästö realisoituu pitkällä aikavälillä

Suomessa ARE Sensus® parantaa jo yli 50 kohteessa yhteensä reilun 500 000 bruttoneliön energiatehokkuutta. Suurin osa kohteista on toimistokiinteistöjä, kuten Pasilan Tripla ja Espoon Keilaniemen Swing House.

Järjestelmän hyödyt on huomattu myös Sokos Hotel Flamingon kaltaisissa hotelleissa, Swecon pääkonttorissa Helsingissä ja uusimpana aluevaltauksena kouluissa.

– Suunnitteluvaiheessa ulkopuolisen tahon tekemän energiasimuloinnin perusteella kiinteistön energiankulutuksen oletettiin olevan 54 kilowattituntia per neliö. Rakennuksen valmistuttua mitattiin toteutunut energiakulutus: 53 kilowattituntia neliöltä. Nämä luvut sisältävät sekä lämmitys- että jäähdytysenergian. Jos verrataan Motivan numeroihin, niin heidän mukaansa keskimääräisen toimistorakennuksen pelkkä lämmitysenergian kulutus on 123 kilowattituntia per neliö. Ero on valtava niin taloudellisesti kuin ympäristönkin kannalta, Pekkanen kertoo.

ARE Sensus® tuo järkeä kustannuksiin ja pienentää päästöjä

• ARE Sensus® optimoi kiinteistön energiavirrat ja laskee ostoenergian kulutusta.
• Järjestelmä hyödyntää lämmityksessä rakennuksen oman hukkalämmön ja jäähdytyksessä ulkoilman viileyden.
• Sen voi integroida myös uusiutuvan energian lähteisiin, jolloin rakennuksen elinkaaren päästöt pienenevät.

Onko sinun kiinteistössäsi tarve
optimoida energiatehokkuutta, sisäolosuhteita ja ilmanvaihtoa?

Next article