Etusivu » Taloyhtiö » Aktiivinen isännöinti on asiakaspalvelua
Isännöinti

Aktiivinen isännöinti on asiakaspalvelua

isännöinti
isännöinti
Kuva: Getty Images

Isännöintiliiton toimitusjohtaja Tero Heikkilän mukaan isännöinnissä on tapahtumassa kulttuurinmuutos.

– Isännöinti on näinä päivinä pitkälti ammattilaistunut ja taloyhtiöt hoitavat isännöintiä itse enää hyvin harvoissa tapauksissa, toteaa Isännöintiliiton toimitusjohtaja Tero Heikkilä.

– Kun isännöinti on ammattilaisten käsissä, taloyhtiön operatiiviset asiat ja toimintamallit pysyvät järjestyksessä. Näin osakkaiden itsensä ei tarvitse olla asiantuntijoita, Heikkilä jatkaa.

Isännöintiyritysten näkökulmasta katsottuna alalla vallitsee hänen mukaansa kuitenkin hinnoitteluongelma: kiinteistöjen vanhenemisen ja muuttuvan lainsäädännön myötä työmäärä lisääntyy, mutta laskutus ei kuitenkaan kasva samassa suhteessa.

Viestinnän merkitys kasvaa

Uutena palasena isännöintiyhtiöiden palvelukentässä on viestintä, joka on Heikkilän mukaan olennainen osa nykyaikaista, aktiivista isännöintiä.

– Isännöintiyrityksen ensimmäinen ja perustava viestintäteko on taloyhtiön yhteisen vision muodostaminen, hän jatkaa.

– Ihannetilanteessa isännöintiyritys määrittelee yhdessä osakkaiden kanssa ne suuntaviivat, joiden mukaan taloyhtiötä lähdetään kehittämään.

Isännöintiyrityksen ammattitaito korostuu hankintaominaisuuksissa.

– Yhtä merkittävä kysymys viestintäsektorilla on, miten vastata nykyaikaiseen avoimen tiedonvälityksen vaatimukseen, pohtii Heikkilä. Kun osakkaat pidetään jatkuvasti selvillä siitä, mitkä asiat ovat vireillä, missä vaiheessa mikäkin uudistus on ja miten uudistustyöt vaikuttavat asumiseen, vältytään turhilta epäluuloilta ja harhakäsityksiltä.

Heikkilän mukaan avoin tiedonvälitys edellyttää kuitenkin yhteistä tietovarantopaikkaa, jonka puitteissa tiedotus tapahtuu. Tähän hän suosittelee isännöitsijän hallinnoimia, taloyhtiökohtaisia verkkosivuja. Sivut muodostaisivat keskinäisen viestipaikan, jossa jaettaisiin taloyhtiötä koskevia ajankohtaisia tietoja kansankielellä ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Kun sivut olisivat osa isännöintiyrityksen palvelua, osakkaat kokisivat sen lisäarvona.

Kulttuurinmuutos kohti asiakaspalvelua

Jos edessä on isännöintiyrityksen vaihto, mihin asioihin Heikkilän mukaan kannattaa kiinnittää erityistä huomoita?

– Isännöintiyrityksen ammattitaito korostuu hankintaominaisuuksissa: esimerkiksi siinä, kuinka hyvin isännöitsijä kykenee kilpailuttamaan taloyhtiön remonttiurakat. Kannattaa siis selvittää, millaiset verkostot ja yhteistyökumppanit isännöintyrityksellä on rakennus- ja remonttisektorilla.

– Viestintäpuolella kannattaa kysyä, onko heillä tarjottavanaan esimerkiksi kotisivumahdollisuutta ja muita sähköisen asioinnin palvelua. Moni asumista koskeva asia pystytään nykyään hoitamaan verkossa.

Heikkilän mukaan viestinnän merkitystä asukasviihtyvyydessä ei täysin vielä ymmärretä hallituksissa.

– Usein viestinnän ei ajatella olevan osa konkreettista työtä, vaan se nähdään jonkinlaisena pienenä lisätehtävänä. Kuitenkin asiakaspalvelu on hyvin olennainen osa isännöitsijän työtä.

– Kulttuurinmuutos tässä asiassa on kuitenkin jo tapahtumassa: aletaan ymmärtää, että yhä useammassa tapauksessa isännöitsijä hoitaa ihmisiä, ei kiinteistöjä, toteaa Heikkinen lopuksi.

ISA-tunnus on merkki laadusta

  • Isännöinnin Auktorisointi ISA ry valvoo ja kehittää isännöintiyritysten toimintaa.
  • ISA:n toiminnan tavoitteena on edistää isännöinnin ammattimaisuutta sekä kehittää pitkäjänteistä kiinteistöjen ylläpitoa.
  • Auktorisoidut isännöintiyritykset ovat sitoutuneet toimimaan yhdistyksen määrittelemien laatukriteereiden ja eettisten ohjeiden mukaisesti.

Lue lisää: www.isayhdistys.fi/hyvaisannointitapa

Next article