Etusivu » Taloyhtiö » Ammatillinen näkökulma: Airbnb rantautui taloyhtiöön – miten reagoida häiriöihin?
Asunnon vuokraus

Ammatillinen näkökulma: Airbnb rantautui taloyhtiöön – miten reagoida häiriöihin?

Kuvat: Unsplash ja Erkka Malkavaara

Katriina Sarekoski

johtava lakimies, varatuomari, Kiinteistöliitto Uusimaa ry

Monessa taloyhtiössä kaivataan keinoja vahvassa kasvussa olevan majoitustoiminnan mukanaan tuomien tiuhaan vaihtuvien vieraiden aiheuttamiin häiriöihin.

Ensisijaisesti liputan avoimuuden ja pelisäännöistä sopimisen puolesta; yhtiön edustaja käy heti asian läpi toimintaa harjoittavan osakkaan kanssa. Muistutetaan järjestyssäännöistä ja asumisrauhasta. Sovitaan, että osakas vastaa niin ylimääräisistä vesimaksuista kuin siivous- ja kunnostustarpeista. Yhteissaunan tai pesutuvan käytön yhtiö voi halutessaan satunnaisilta vierailta kieltääkin. Avainturvallisuutta voidaan parantaa sopimalla sähkölukon asentamisesta asunnon ja porraskäytävän ulko-oveen osakkaan kustannuksella.

Viimesijaisena keinona yhtiö voi antaa varoituksen häiritsevästä elämästä tai järjestysrikkomuksista. Huoneiston hallintaanoton kriteerit ovat tiukat ja perusteen olemassaolosta tulee olla vahva näyttö.

Asunnon lyhytaikainen vuokraaminen voidaan myös kaikkien osakkaiden suostumuksella kieltää yhtiöjärjestyksessä, mutta selvää on, ettei toimintaa jo harjoittava tai suunnitteleva suostumustaan anna.

Oma kysymyksensä on, milloin satunnainen majoittaminen muuttuu ammattimaiseksi ja luvanvaraiseksi, mikä rajanveto olisi tarpeen saada selkiytettyä lainsäädännön tasolla. Rakennusvalvonnalle voi nykyisellään tehdä toimenpidepyynnön sen selvittämiseksi, onko asunnossa harjoitettava toiminta rakennusluvan ja kaavan mukaista vai ei. Taloyhtiölle viranomaisen kielteinen kanta on yhtiöoikeudellisessa hallintaanottomenettelyssä näyttöä asunnon käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä.

Next article