Skip to main content
Etusivu » Taloyhtiö » Julkisivusaneeraus pienentää kiinteistön energialaskua
Sponsoroitu

Mikko Nikander

kehityspäällikkö, Kingspan Insulation Oy

Vain pieni osa kiinteistöistä yltää parhaimpaan energialuokkaan.

– Uudisrakentamisessa omistajat tekevät usein kohteistaan suoraan minimivaatimuksia energiatehokkaampia, jolloin he saavat merkittävää taloudellista etua. Myös korjausrakentamisessa rakennuksen vaipan eristäminen on tuottoisa sijoitus. Näillä leveysasteilla se on myös yksi suurimmista ympäristöteoista, painottaa Kingspan Insulation Oy:n kehityspäällikkö Mikko Nikander.

Täysimittaisissa julkisivusaneerauksissa vaihdetaan myös lämmöneristeet. Joissain kohteissa rakenteellista energiatehokkuutta parannetaan kasvattamalla eristepaksuutta. Tämä luo lähes poikkeuksetta tarpeen kasvattaa rakennuksen ulkomittoja. Sokkeleiden kasvattaminen ja räystäslinjojen muuttaminen on myös hyvin kallista, joten kiristyneisiin vaatimuksiin pitäisi pystyä vastaamaan muuttamatta alkuperäisiä rakennepaksuuksia.

Ei paksumpaa vaan tehokkaampaa

Vanhojen kerrostalojen ulkoseinärakenteiden lämmöneristävyys on usein hyvin vaatimatonta nykyrakentamiseen verrattuna. Vanha lämmöneristekerros saattaa olla alun perinkin hyvin ohut, ja rakenteen eristyskyky sekä tiiveys ovat heikentyneet ajan myötä. Ohuita Kooltherm®-eristeitä käyttämällä ulkoseinärakenteista saadaan tiiviimpiä, jolloin lämmitysenergiaa ei kulu lämpöhäviöiden paikkaamiseen. Lisäksi energiatehokkaalla lämmöneristyksellä myös rakennuksen lämmityskustannukset pysyvät maltillisina.

– U-arvon vähimmäisvaatimuksiin ja jopa niiden yli päästään kasvattamatta eristekerrosten paksuutta käyttämällä uusia, tehokkaampia eristysratkaisuja. Käyttämällä korjausvaiheessa ohuita eristeitä säästöjä syntyy myös rakenteiden osalta. Näin vältytään esimerkiksi perustusmuurin leventämiseltä, julkisivupinnan ja sokkelin etäisyyden kasvattamiselta tai kalliilta muutoksilta ikkuna- ja kattorakenteisiin, Nikander kertoo.

Kooltherm-eristeessä yhdistyy kovien eristeiden ja muiden markkinoilla olevien eristeiden parhaimpia ominaisuuksia. Koska eristeen lämmönjohtavuus on vain 0,021 W/mK, jopa 120 mm ohuella Kooltherm-eristekerroksella saavutetaan U-arvo 0,17 W/m2K. Kooltherm-eristeessä ei myöskään tapahdu konvektioita.

Verrattuna muihin koviin lämmöneristeisiin, Kooltherm erottuu edukseen niin palo-ominaisuuksiltaan kuin huokosrakenteeltaan ja vesihöyrynläpäisevyydeltäänkin. Kooltherm-tuotteiden solurakenne sallii vesihöyryn kulkeutumisen eristeen läpi, mikä ilmenee lyhyempinä rakenteen kuivumisaikoina, kun sisäkuori kuivuu huomattavasti nopeammin kuin käytettäessä muita kovia lämmöneristeitä.

Kooltherm-eristeet voidaan asentaa lisälämmöneristeeksi myös vanhan betonisandwich-rakenteen ulkopuolelle, jos alkuperäisen rakenteen kunto sen sallii.

Betonisandwich-rakenteen sisäkuoren (150 mm) kosteuspitoisuuden keskiarvo

VTT:n simuloinneissa Kooltherm-eristetty kantava betonisisäkuori saavutti 85 % RH kosteustason lähes yhtä nopeasti kuin käytettäessä mineraalivillaa ja huomattavasti nopeammin kuin muilla kovilla lämmöneristeillä. Koolthermin rakenne mahdollistaa kosteuden siirtymisen eristeen läpi ulospäin.

Julkisivun eristeratkaisu Kooltherm®

• mahdollistaa tehokkaan eristyksen kasvattamatta rakennepaksuuksia

• on paloturvallisin kovista lämmöneristeistä

• kondensaation puuttuminen edistää terveellisiä olosuhteita rakennuksen sisällä pienentämällä homekasvuston syntymisen riskiä

julkisivu

Tutustu energiatehokkaisiin eristeisiin 

Next article