Skip to main content
Etusivu » Taloyhtiö » Kun etsit isännöintiä, muista ISA
Isännöinti

Kun etsit isännöintiä, muista ISA

ISA-merkki
ISA-merkki
Kuva: Getty Images

ISA-merkki on jo vuosikymmeniä kertonut isännöinnin asiakkaille, että tunnusta käyttävä isännöintiyritys toimii määriteltyjen kriteerien mukaan.

Auktorisointi edellyttää yritykseltä yhtenäisiä toimintatapoja, mikä lisää palvelun järjestelmällisyyttä ja ennustettavuutta. Det Norske Veritaksen tekemä ulkopuolinen auditointi varmistaa, että toiminta vastaa kriteerejä.

ISA-yritysauktorisoinnin kriteeristö on juuri uudistettu vastaamaan paremmin tämän päivän tarpeisiin. Nykyään isännöinnin asiakkaat eli taloyhtiöiden hallitukset, osakkaat ja asukkaat kaipaavat aiempaa enemmän helppoutta. Esimerkiksi sähköinen asiointi on tulossa vahvasti taloyhtiöihin ja tämä tuo muutospaineita isännöintiyritysten toimintatapoihin ja prosesseihin.

Selvityksen mukaan isännöitsijöiden työssä jaksamisessa on kehitettävää ja siksi alalla tarvitaan parempaa johtamista.

Asiakkaiden vaatimustasossa ja tarpeissa on isot alueelliset erot. Voimakkaan kaupungistumisen vuoksi kasvavien ja taantuvien alueiden taloyhtiöt ovat hyvin erilaisessa tilanteessa.

Henkilökunta on isännöintiyrityksen tärkein voimavara, ja isännöinti on entistä vaativampaa asiantuntijatyötä. Jatkossa tulevat menestymään parhaiten ne yritykset, joissa henkilökunnasta huolehditaan vastuullisesti. Hyvä tiimityö ja hyvinvoiva henkilökunta näkyy asiakkaille parempana palveluna.

Myös isännöitsijät itse haluavat lisää järjestelmällisyyttä työhönsä. Isännöitsijäbarometri 2018 kertoo, että isännöitsijät toivovat hyvää johtamista: selkeitä tavoitteita ja parempaa töiden organisointia. Selvityksen mukaan isännöitsijöiden työssä jaksamisessa on kehitettävää ja siksi alalla tarvitaan parempaa johtamista.

Uusissa ISA-kriteereissä keskiöön on nostettu vastuullisuus: ISA-yritys kantaa vastuuta niin asiakkaista kuin henkilökunnasta. Rima on entistä korkeammalla ja auktorisoinnin saaminen vaatii yritykseltä yhä järjestelmällisempää työtä.

ISA-yrityksiä on tällä hetkellä 115 kappaletta, kun isännöintiyrityksiä kaikkiaan on Suomessa noin 800. Auktorisoinnin suosio kasvaa, kun asiakkaat alkavat kiinnostua siitä. Kiinteistöliiton tutkimuksen mukaan taloyhtiöiden hallitukset eivät vielä tunne ISA-auktorisointia kovin hyvin. Tietoisuutta lisätään tänä syksynä, kun ISA:n taustajärjestöt Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto tiedottavat aiheesta entistä aktiivisemmin.

Kun etsit isännöintiä, kannattaa kiinnittää huomiota ISA-merkkiin. ISA-auktorisoitu yritys käyttää ISA-merkkiä viestinnässään ja markkinoinnissaan. Auktorisoidut yritykset löydät isayhdistys.fi -sivustolta.

Kirjoittaja Marjut Joensuu on Isännöintiliiton johtaja.

Next article